Start Submission Become a Reviewer

Reading: (BE)STUREN VANUIT MAATSCHAPPELIJKE VEERKRACHT

Download

A- A+
Alt. Display

Books

(BE)STUREN VANUIT MAATSCHAPPELIJKE VEERKRACHT

Author:

Yke van der Schoor

Yke van der Schoor, Universiteit voor Humanistiek. Yke doet onderzoek naar praktijken en dynamieken van sociale veerkracht in het welzijnswerk van Stichting Humanitas in Rotterdam, NL
X close

Abstract

In het boek Veerkrachtig bestuur. Voorbij neoliberale drift en populistische kramp (2017) onderzoekt Willem Trommel de vraag hoe de Nederlandse samenleving uit de greep van het
neoliberalisme en populisme kan komen en in plaats daarvan kan gaan vertrouwen op en sturen vanuit maatschappelijke veerkracht. Trommel neemt de lezer mee op een
verkenningstocht, gebaseerd op zijn denk- en onderzoekswerk als bestuurssocioloog en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hoewel het boek een aantal jaren geleden is gepubliceerd, is het bij uitstek nu relevant. Trommel’s boek helpt lezers om de huidige problemen in het openbaar bestuur beter te begrijpen, denk bijvoorbeeld aan de Toeslagenaffaire en discussies over de ‘nieuwe bestuurscultuur’. Bovendien biedt het boek belangrijke inzichten in de politiek-bestuurlijke context van het sociaal werk. Trommel belicht in zijn boek een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op het sociaal werk, waaronder kapitalisme, globalisering en polarisering. Daarbij bespreekt Trommel op kritische wijze hoe in bestuur en beleid wordt omgegaan met deze ontwikkelingen, en verkent hij oplossingsrichtingen “voorbij neoliberale drift en populistische kramp”, zoals de ondertitel van het boek luidt. Sturing vanuit maatschappelijke veerkracht vormt hierbij het uitgangspunt

DOI: https://doi.org/10.54431/jsi.732
How to Cite: van der Schoor, Y., 2022. (BE)STUREN VANUIT MAATSCHAPPELIJKE VEERKRACHT. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 31(2), pp.95–102. DOI: http://doi.org/10.54431/jsi.732
23
Views
14
Downloads
Published on 30 Jun 2022.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus