Start Submission Become a Reviewer

Reading: EEN TRANSITIEPROGRAMMA VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL IN ANTWERPEN: DE WERKZAME MECHANISMEN

Download

A- A+
Alt. Display

Students Work

EEN TRANSITIEPROGRAMMA VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL IN ANTWERPEN: DE WERKZAME MECHANISMEN

Author:

Lien de Leeuw

Lien de Leeuw is criminologe en heeft een master in het sociaal werk. Ze werkt op het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, waar zij de opstart en uitbreiding van de Zorgcentra na Seksueel Geweld mee in goede banen leidt., NL
X close

Abstract

Diensten die opvang en bescherming bieden aan slachtoffers van mensenhandel hebben als ultieme doelstelling vaak een duurzame integratie van slachtoffers in de gastsamenleving voor ogen. Gelet op de complexe en uitgebreide noden van deze doelgroep is deze opdracht echter niet evident. Het vraagt een intensief en langdurig engagement van deze organisaties, die hiervoor niet steeds de middelen hebben. Dit artikel evalueert op verzoek van vereniging zonder winstoogmerk (vwz) Payoke1 een Europees gefinancierd pilootproject voor slachtoffers van mensenhandel in Antwerpen. Dit transitieprogramma is erop gericht om met ondersteunende maatregelen de overgang van opvanghuis naar zelfstandig wonen te vergemakkelijken.


Op basis van de CAIMeR theorie van Blom & Morén (2009) werd een programmatheorie
ontwikkeld over dit transitieprogramma. De CAIMeR theorie beoogt te verklaren waarom en hoe sociaal werk werkt. Het biedt zowel inzicht in de context, actoren, interventies en voorlopige resultaten van een programma, als in de onderliggende werkzame mechanismen. In dit onderzoek leggen de resultaten bloot welke randvoorwaarden en mechanismen in het pilootproject kansrijk zijn om bij te dragen aan een duurzame integratie.[1] In België zijn er drie niet-gouvernementele organisaties actief die erkend zijn door de overheid voor bijstand aan en bescherming van de rechten van slachtoffers van mensenhandel, waaronder vwz Payoke in Antwerpen.

 

DOI: https://doi.org/10.54431/jsi.731
How to Cite: de Leeuw, L., 2022. EEN TRANSITIEPROGRAMMA VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL IN ANTWERPEN: DE WERKZAME MECHANISMEN. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 31(2), pp.61–75. DOI: http://doi.org/10.54431/jsi.731
20
Views
16
Downloads
Published on 30 Jun 2022.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus