Start Submission Become a Reviewer

Reading: HET STREVEN NAAR MAAKBAARHEID BIJ EEN ROTTERDAMS GEZIN

Download

A- A+
Alt. Display

Books

HET STREVEN NAAR MAAKBAARHEID BIJ EEN ROTTERDAMS GEZIN

Author:

Charlotte Vissenberg

Charlotte Vissenberg, associate lector Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Windesheim in Almere. Charlotte coördineert projecten die zich richten op veerkrachtig opgroeien en opvoeden., NL
X close

Abstract

Wat zijn de omstandigheden van gezinnen die opvoedondersteuning en praktische hulp ontvangen? Wat hebben zij zelf vroeger meegekregen? Hoe ervaren zij de hulpverlening en wat is het effect daarvan? Wat kunnen we leren over de maakbaarheid van mensen? Kunnen mensen veranderen, kunnen zij met hulp een generatie op generatie voortdurende
spiraal van problemen doorbreken?

Deze vragen vormden de aanleiding voor Marijke Nijboer, (onderwijs)journalist, om vijf jaar lang mee te lopen met Stefan en Martina en hun twee kinderen, een Rotterdams gezin dat
(gedwongen) opvoedondersteuning krijgt. Het boek bestaat uit  drie delen: een introductie; een beschrijving van de gebeurtenissen in het gezin, de hulpverlening en resultaten daarvan; en een reflectie waarin Nijboer terugkijkt op de hulpverlening met het gezin zelf en de betrokken hulpverleners. Het nawoord bestaat uit een interview met Kees Bakker (sociaal pedagoog en bestuurder van het NJI) over hoe de zorg voor multiprobleemgezinnen verbeterd kan worden en een persoonlijke reflectie van Nijboer zelf.

DOI: https://doi.org/10.54431/jsi.728
How to Cite: Vissenberg, C., 2022. HET STREVEN NAAR MAAKBAARHEID BIJ EEN ROTTERDAMS GEZIN. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 31(2), pp.89–94. DOI: http://doi.org/10.54431/jsi.728
13
Views
16
Downloads
Published on 30 Jun 2022.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus