Start Submission Become a Reviewer

Reading: HET ONTWIKKELEN EN TOEPASSEN VAN PERSONA’S: EEN CASE STUDY GERICHT OP LAAGGELETTERDHEID

Download

A- A+
Alt. Display

Innovations in Social Practice and Education

HET ONTWIKKELEN EN TOEPASSEN VAN PERSONA’S: EEN CASE STUDY GERICHT OP LAAGGELETTERDHEID

Authors:

Jenny Wildenbos ,

Jenny Wildenbos is socioloog en werkzaam als onderzoeker bij onderzoeks- en adviesbureau Lost Lemon. Zij doet onderzoek naar diverse sociale en maatschappelijke vraagstukken met specifieke aandacht voor beleid en ondersteuning ten aanzien van kwetsbare of moeilijk bereikbare doelgroepen, NL
X close

Ingrid Hendriksen

Ingrid Hendriksen is bewegingswetenschapper en epidemioloog. Tot recent was zij als onderzoeker werkzaam bij Lost Lemon, een innovatief onderzoeks- en adviesbureau in het sociaal domein. Momenteel is zij senior wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Huisartsen Genootschap en tevens zelfstandig ondernemer, NL
X close

Abstract

Persona’s bieden een gedetailleerde omschrijving van inwonersgroepen en fungeren als een soort archetypen om relevante verschillen binnen doelgroepen te representeren. Persona’s worden steeds vaker toegepast in het sociaal domein, ook voor het thema laaggeletterdheid. Naar schatting zijn ruim 2,5 miljoen inwoners in Nederland laaggeletterd (Algemene Rekenkamer, 2016). Laaggeletterden hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Zij kunnen minder zelfredzaam of gezond zijn, minder snel een baan vinden en minder grip hebben op geldzaken dan geletterden (Stichting Lezen & Schrijven, 2018). Het vinden en herkennen van laaggeletterden, laaggeletterdheid bespreekbaar maken en verwijzen naar passend aanbod is vaak moeilijk. Persona’s kunnen helpen om de doelgroep te herkennen, passend beleid en aanbod te ontwikkelen en geletterdheid te vergroten.

Deze bijdrage gaat in op hoe persona’s ontwikkeld worden en hoe ze inzicht kunnen geven in een doelgroep. Hoe kunnen persona’s een concrete leidraad bieden voor vraagstukken in het sociaal domein? En welke randvoorwaarden en uitdagingen komen daarbij kijken? Dit illustreren we aan de hand van een onderzoek naar het bereiken en ondersteunen van laaggeletterde inwoners in stadsdeel Laak in de gemeente Den Haag (Wildenbos et al., 2019).

DOI: https://doi.org/10.54431/jsi.714
How to Cite: Wildenbos, J. and Hendriksen, I., 2021. HET ONTWIKKELEN EN TOEPASSEN VAN PERSONA’S: EEN CASE STUDY GERICHT OP LAAGGELETTERDHEID. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 30(6), pp.19–28. DOI: http://doi.org/10.54431/jsi.714
218
Views
182
Downloads
Published on 20 Dec 2021.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus