Start Submission Become a Reviewer

Reading: HANDELEN ZONDER HOUVAST: WAT DE MORELE VERMOGENS VAN SOCIAAL WERKERS IN DE CORONACRISIS ONS ...

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

HANDELEN ZONDER HOUVAST: WAT DE MORELE VERMOGENS VAN SOCIAAL WERKERS IN DE CORONACRISIS ONS KUNNEN LEREN OVER HUN BEROEPSIDENTITEIT

Authors:

Yke van der Schoor ,

Yke van der Schoor, MA. Promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek. Haar onderzoek richt zich op het welzijnswerk van Stichting Humanitas in Rotterdam-Zuid. Belangrijke onderzoeksthema’s: sociale veerkracht en gemeenschapsopbouw., NL
X close

Laurine Blonk

Laurine Blonk, MA. Promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij onderzoekt betekenisvol contact in vrijwilligersinitiatieven met ouderen, vanuit relationele benaderingen van identiteit in de filosofie., NL
X close

Abstract

Door de coronacrisis is het debat in Nederland en Vlaanderen over de beroepsidentiteit van sociaal werkers weer opgelaaid. Een belangrijk geluid in het debat is dat de coronacrisis vraagt om een sterkere beroepsidentiteit, gegrondvest in de waarden die kenmerkend zijn voor de beroepsgroep. Een sterke beroepsidentiteit zou sociaal werkers helpen om morele beslissingen te nemen in diverse werksituaties. Echter, de coronacrisis ging gepaard met nieuwe vraagstukken, waarbij sociaal werkers niet zonder meer konden teruggrijpen op een sterke beroepsidentiteit als moreel referentiekader.
Dit werpt de vraag op hoe we het morele handelen van sociaal werkers in de coronacrisis kunnen begrijpen en wat dit betekent voor het debat over de beroepsidentiteit. We onderzoeken deze vraag theoretisch, aan de hand van het werk van Bernardo Zacka (2017) en Ami Harbin (2016). Vervolgens passen we dit toe op de ethische dilemma’s van sociaal werkers in de coronacrisis, zoals die door de International Federation of Social Work (IFSW, 2020) in kaart zijn gebracht. Allereerst
plaatsen we kanttekeningen bij de aanname dat een sterke beroepsidentiteit, in de vorm van een moreel referentiekader, bijdraagt aan beter moreel handelen. Vervolgens laten we zien dat het morele handelen van sociaal werkers wordt gevormd door hun vermogen om tegenstrijdigheden en onzekerheid te hanteren; een waardevol vermogen dat wij ‘handelen zonder houvast’ noemen. We concluderen dat het voor de doorontwikkeling van het sociaal werk, in en na de coronacrisis, belangrijk is om niet alleen te kijken naar de verschillende waarden die in het geding zijn, of naar de
beslissingen die sociaal werkers nemen op basis van hun principes. Wij pleiten ervoor om breder te kijken naar de morele vermogens die inhoud geven aan de beroepsidentiteit van sociaal werkers.

DOI: https://doi.org/10.54431/jsi.701
How to Cite: van der Schoor, Y. and Blonk, L., 2021. HANDELEN ZONDER HOUVAST: WAT DE MORELE VERMOGENS VAN SOCIAAL WERKERS IN DE CORONACRISIS ONS KUNNEN LEREN OVER HUN BEROEPSIDENTITEIT. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 30(5), pp.39–51. DOI: http://doi.org/10.54431/jsi.701
130
Views
86
Downloads
Published on 09 Nov 2021.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus