Start Submission Become a Reviewer

Reading: EMPOWERMENT IN COMPLEXE DYNAMISCHE SYSTEMEN

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

EMPOWERMENT IN COMPLEXE DYNAMISCHE SYSTEMEN

Authors:

Debby Collignon ,

Dynamiek in Pedagogiek, NL
X close

Carine Ex

HvANL
About Carine
hoofddocent bij de opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam
X close

Abstract

Empowerment is een centraal begrip in het hedendaagse pedagogisch denken en handelen. In dit artikel wordt empowerment besproken in het licht van de positieve psychologie: een stroming in de psychologie die bestudeerd hoe het welbevinden en optimaal functioneren van mensen kan worden bevorderd. In de positieve psychologie heeft recent een paradigmaverschuiving plaatsgevonden. De interactie tussen individu en omgeving wordt niet langer begrepen in termen van causaliteit maar vanuit het narratief van complexiteit. In dit narratief wordt de interactie tussen individu en omgeving opgevat als een complex dynamisch systeem waarin er zelden sprake is vandirecte oorzaak-gevolg relaties (lineaire causaliteit). Bij het ontstaan van empowerment spelen zowel multi-causaliteit, multi-finaliteit als circulaire causaliteit een rol. Empowerment wordt in dit artikel dan ook niet beschouwd als een inherent psychisch kenmerk van een individu, maar als iets dat zich vormt op basis van iemands dagelijkse ervaringen in interactie met zijn sociale omgeving.

In dit artikel onderzoeken we wat het denken vanuit het perspectief van complex dynamische systemen betekent voor de pedagogische visie op empowerment en welke gevolgen dit heeft voor interventies in de pedagogische praktijk.

DOI: https://doi.org/10.54431/jsi.693
How to Cite: Collignon, D. and Ex, C., 2022. EMPOWERMENT IN COMPLEXE DYNAMISCHE SYSTEMEN. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 31(1), pp.43–61. DOI: http://doi.org/10.54431/jsi.693
Published on 01 Apr 2022.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus