Start Submission Become a Reviewer

Reading: BOOKS HANNAH ARENDT

Download

A- A+
Alt. Display

Books

BOOKS HANNAH ARENDT

Author:

Jeannette Hartman

Senior Lecturer Social Work – Philosophy & Ethics – Internationalization, Academy of Social Studies, NHL Stenden University of Applied Sience, NL
X close

Abstract

Joop Berding, (Red.) (2017). Aan het werk met Hannah Arendt. Professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk. Leusden: ISVW Uitgevers, € 20,95, 224 p. ISBN: 978-94-92538-19-2

Deze bundel onder redactie van Arendt-kenner Joop Berding bevat een verzameling bijdragen van en voor professionals uit onderwijs, zorg en sociaal werk. Een bundel waar verschillende auteurs aan meewerken brengt per definitie verschillende perspectieven met zich mee. Dat is in het licht van Arendts denken op zichzelf al prijzenswaardig, omdat het naadloos aansluit bij het meest fundamentele concept in haar denken, namelijk pluraliteit

 

Henrietta Joosten, (2019). De publieke sfeer in de 21e eeuw. Hannah Arendt als gids voor professionals. Leusden: ISVW Uitgevers, € 19,95, 144 p. ISBN: 978-94-92538-65-9

Digitale technologie is niet meer weg te denken uit ons bestaan. Ons privéleven, ons werkend bestaan en onze publieke activiteiten zijn ervan doordrongen. In De publieke sfeer in de 21e eeuw bespreekt Henrietta Joosten, met behulp van Hannah Arendt, wat de digitale revolutie betekent voor het publieke gesprek over de wereld, het gesprek waarin gezamenlijk vorm gegeven wordt aan de samenleving en waarin onze democratie
vorm krijgt

 

Ellen Boleij, (2020). Een draad in het weefsel. Overheidsbeleid uitvoeren met Hannah Arendt. Leusden: ISVW Uitgevers, € 24.95, 206 p. ISBN: 978-94-92538-76-5

Ongekend Onrecht, zo luidt de titel van het verslag van de parlementaire enquête die naar aanleiding van de toeslagenaffaire plaatsvond. Deze affaire heeft het afgelopen jaar laten zien hoe de uitvoering van overheidsbeleid dramatisch kan ontsporen en (zoals in de bespreking van Joostens boek al naar voren kwam) welke gevolgen gedachteloze onderwerping aan computerprogramma’s kan hebben. Naar schatting 26.000 ouders werden slachtoffer van onterechte fraudeverdenkingen en daarop volgende harde sancties door de Belastingdienst. De onderzoekscommissie constateerde
dat bij de uitvoering van het toeslagenstelsel de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die moeten dienen als ‘stootkussen en beschermende deken’ voor mensen in nood, werden
weggeredeneerd (Kamerstukken II, 35510, nr. 3, 2020).

DOI: https://doi.org/10.54431/jsi.688
How to Cite: Hartman, J., 2021. BOOKS HANNAH ARENDT. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 30(3), pp.4–16. DOI: http://doi.org/10.54431/jsi.688
26
Views
18
Downloads
Published on 03 Jun 2021.

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus