Start Submission Become a Reviewer

Reading: EDITORIAL

Download

A- A+
Alt. Display

Editorial

EDITORIAL

Author:

Jeannette Hartman

Senior Lecturer Social Work – Philosophy & Ethics – Internationalization, Academy of Social Studies, NHL Stenden University of Applied Sience, NL
X close

Abstract

In de boekenrubriek van JSI van juni 2021 staat het werk van Hanna Arendt centraal. Het denken van Hannah Arendt (1906-1975) staat volop in de belangstelling. Regelmatig wordt er ergens in de media naar haar verwezen. Een inventarisatie via de databank Nexis Uni laat zien dat in januari 2021 maar liefst 22 artikelen in Nederlandse dagbladen refereerden aan haar werk. Na de verkiezing van Trump als president van de Verenigde Staten werd haar eerste boek The Origins of Totalitarianism (1951) opnieuw een bestseller.

NOOT VAN DE REDACTIE

Het derde issue van JSI is deze keer een gemengde uitgave en biedt u naast de drie boeiende bovengenoemde boekbesprekingen over het werk van Hannah Arendt een innovatie bijdrage (IWO) en een research artikel.
De IWO bijdrage beschrijft de succesfactoren in de ontwikkeling en uitvoering van een innovatietraject rond het omgaan met onbegrepen gedrag, dat leidde tot een samenhangend onderwijsaanbod van de Social Work opleiding van de Hogeschool van Amsterdam. Centraal daarbij staan de vragen wat professionals van de toekomst nodig hebben om adequaat om te kunnen gaan met onbegrepen gedrag en wat nodig is om te zorgen dat succesvolle onderwijsvernieuwing duurzaam blijft.
We sluiten af met een peer-reviewed artikel van Jeremy Rijnders, Willeke Manders (onderzoekers bij Kenniscentrum Maatschappelijke Innovatie van de Hogeschool van Amsterdam) en Judith Metz (lector Social Work bij Saxion Hogeschool) over werkzame elementen en randvoorwaarden in de samenwerking tussen jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs. Hierin worden zeven samenwerkingspraktijken tussen het jongerenwerk en VO scholen in Nederland verkend om zo inzicht te bieden in de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen beide.

Dit is tevens het laatste nummer voor de zomer. In oktober komen we bij u terug met een goedgevuld en gevarieerd themanummer over veerkrachtige toekomstperspectieven voor het sociaal werk in Nederland en Vlaanderen in en na de coronacrisis.

Voor nu wensen wij u veel leesplezier en een goede zomer!

DOI: https://doi.org/10.54431/jsi.687
How to Cite: Hartman, J., 2021. EDITORIAL. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 30(3), pp.1–3. DOI: http://doi.org/10.54431/jsi.687
22
Views
12
Downloads
Published on 03 Jun 2021.

Downloads

  • PDF (EN)

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus