Start Submission Become a Reviewer

Reading: SOCIAAL SCHADUWWERK: INFORMELE SOCIAALWERKPRAKTIJKEN IN BELGIË EN NEDERLAND

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

SOCIAAL SCHADUWWERK: INFORMELE SOCIAALWERKPRAKTIJKEN IN BELGIË EN NEDERLAND

Authors:

Mieke Schrooten ,

lecturer and researcher in Social Work at Odisee University of Applied Sciences and the University of Antwerp., BE
X close

Saskia Welschen

Researcher and lecturer in Urban Social Work at the Amsterdam University of Applied Sciences., NL
X close

Abstract

Naast formele instellingen en organisaties zijn er in het sociale landschap heel wat informele initiatieven actief, die feitelijk ook aan sociaal werk doen. Informele spelers bieden hulp, zorg of steun aan hun leden en bezoekers, en/of vervullen een brugfunctie naar formele welzijnsorganisaties. Zij vervullen die rol in het bijzonder voor doelgroepen die om verschillende redenen afstand of drempels ervaren tot het formele zorg- en welzijnsaanbod. Ondanks de belangrijke rol die zij opnemen, zijn deze spelers vaak nog onbekend terrein voor zowel formele zorg- en welzijnsactoren als voor beleidsmakers. Gebaseerd op onderzoek uit België en Nederland werpen we in dit artikel licht op dit ‘sociaal schaduwwerk’, haar kenmerken en werkzame bestanddelen. Ook bekijken we het schaduwwerk in relatie tot formele sociaal werk organisaties en de (lokale) overheid. Ondanks de mogelijke meerwaarde van samenwerking blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om een duurzame en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie op te bouwen of om het sociaal schaduwwerk vanuit de overheid effectief te ondersteunen. Het bewaken van de eigenheid van informele spelers vormt hierbij een bijzonder aandachtspunt

DOI: https://doi.org/10.54431/jsi.682
How to Cite: Schrooten, M. and Welschen, S., 2022. SOCIAAL SCHADUWWERK: INFORMELE SOCIAALWERKPRAKTIJKEN IN BELGIË EN NEDERLAND. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 31(1), pp.4–23. DOI: http://doi.org/10.54431/jsi.682
Published on 01 Apr 2022.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus