Start Submission Become a Reviewer

Reading: ‘IK BLIJF NAAST ZE STAAN TOT ZE ME NIET MEER NODIG HEBBEN’. VRIJWILLIGE INZET BIJ SCHULDHULP...

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

‘IK BLIJF NAAST ZE STAAN TOT ZE ME NIET MEER NODIG HEBBEN’. VRIJWILLIGE INZET BIJ SCHULDHULPVERLENING IN ROTTERDAM

Authors:

Yke van der Schoor ,

University of Humanistic Studies, NL
About Yke

Yke van der Schoor, MA, Promovendus aan de
Universiteit voor Humanistiek. Haar onderzoek richt
zich op het welzijnswerk van Stichting Humanitas in
Rotterdam. Belangrijke onderzoeksthema’s: sociale
veerkracht en gemeenschapsopbouw.

X close

Anja Machielse

University of Humanistic Studies, NL
About Anja

Prof. Dr. Anja Machielse, Hoogleraar Humanisme en
Sociale Weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek.
Haar onderzoek richt zich op de betekenis van sociale
relaties, zowel voor het persoonlijke leven als voor de
bredere gemeenschap en de samenleving als geheel.
Belangrijke onderzoeksthema’s: eenzaamheid en sociaal
isolement, sociale weerbaarheid, existentiële problemen en
zingevingsvragen

X close

Abstract

De schuldenproblematiek in Nederland neemt toe. Gemeenten en welzijnsorganisaties ontwikkelen daarom verschillende interventies gericht op vroegsignalering en het toeleiden van burgers met schulden naar professionele schuldhulpverlening. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in deze interventies. Dit artikel biedt inzicht in de waarde en worstelingen van vrijwilligerswerk in de schuldhulpverlening, door de bevindingen te presenteren van een casusonderzoek naar de ervaren effectiviteit van vrijwillige inzet bij een lokaal schuldhulpverleningsproject in Rotterdam. Uit het onderzoek blijkt dat de ervaren effectiviteit van vrijwillige inzet in het project bepaald wordt door zeven factoren: (1) tijd, (2) taal en cultuur, (3) positie als vrijwilliger, (4) warme overdracht, (5) sociale steun, (6) praktische hulp, (7) belangenbehartiging en bemiddeling. De aandachtspunten in het project zijn: (1) onduidelijke taak- en rolverdeling tussen vrijwilligers en beroepskrachten, (2) grensbewaking, (3) begeleidingsduur, (4) verantwoording werkzaamheden en aansturing vrijwilligers, (5) professionele ontwikkeling. De studie laat zien dat vrijwilligers mensen met schuldenproblemen in een vroeger stadium naar professionele schuldhulpverlening kunnen begeleiden en hen sociale en praktische steun bieden. Het begeleiden en ondersteunen van mensen met (ernstige) schuldenproblemen vraagt echter veel van de kennis, vaardigheden en houding van vrijwilligers. Vrijwillige inzet bij schuldhulpverlening is belangrijk, maar kan professionele schuldhulpverlening niet vervangen.

DOI: https://doi.org/10.54431/jsi.655
How to Cite: van der Schoor, Y. and Machielse, A., 2021. ‘IK BLIJF NAAST ZE STAAN TOT ZE ME NIET MEER NODIG HEBBEN’. VRIJWILLIGE INZET BIJ SCHULDHULPVERLENING IN ROTTERDAM. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 30(1), pp.44–64. DOI: http://doi.org/10.54431/jsi.655
167
Views
120
Downloads
Published on 11 Feb 2021.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus