Start Submission Become a Reviewer

Reading: ALGEMEEN WERKZAME FACTOREN IN GROEPSGERICHTE OPVOEDINGSONDERSTEUNING: ERVARINGEN VAN OUDERS,...

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

ALGEMEEN WERKZAME FACTOREN IN GROEPSGERICHTE OPVOEDINGSONDERSTEUNING: ERVARINGEN VAN OUDERS, VRIJWILLIGERS EN JEUGDPROFESSIONALS

Authors:

Rosanne Spruijt ,

Hogeschool Windesheim en Hanzehogeschool Groningen, NL
About Rosanne

Rosanne Spruijt MSc is socioloog/demograaf, onderzoeker bij het lectoraat Gezonde Samenleving van Hogeschool Windesheim en voormalig junior onderzoeker bij het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van Hanzehogeschool Groningen.

X close

Annelies Kassenberg,

Hanzehogeschool Groningen, NL
About Annelies

Dr. Annelies Kassenberg is socioloog en lector Jeugd en Leefomgeving aan de Hanzehogeschool Groningen, Centre of Expertise Healthy Ageing.

X close

Dorien Petri,

Hanzehogeschool Groningen, NL
About Dorien
Dorien Petri MSc is ontwikkelingspsycholoog, promovenda bij het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving en docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen.
X close

Jolanda Tuinstra,

Universitair Medisch Centrum Groningen en NHL Stenden Hogeschool, NL
About Jolanda
Dr. Jolanda Tuinstra is medisch socioloog en senior onderzoeker bij de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen en lector Sociale Kwaliteit bij de onderzoeksgroep Zorg en Welzijn, NHL Stenden Hogeschool.
X close

Jeannette Doornenbal

Hanzehogeschool Groningen, NL
About Jeannette
Dr. Jeannette Doornenbal is pedagoog en voormalig lector Jeugd, Educatie en Samenleving aan de Hanzehogeschool Groningen, Centre of Expertise Healthy Ageing.
X close

Abstract

Sommige ouders krijgen in hun leven te maken met een opeenstapeling van omstandigheden die hun welbevinden negatief beïnvloeden, zoals schulden, gezondheidsproblemen en werkloosheid. Het kan voor deze ouders lastig zijn om te focussen op opvoeden. Zij kunnen profiteren van groepsgerichte opvoedingsondersteuning: preventieve activiteiten bedoeld om opvoedingscompetenties te vergroten en zo opvoedingsomstandigheden te verbeteren. Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de factoren die door ouders, vrijwilligers en jeugdprofessionals als werkzaam worden ervaren in het versterken van ouders en het ontstaan van steunende netwerken, en de rol die jeugdprofessionals en vrijwilligers hierin spelen. Er werd een participatief, narratief onderzoeksdesign gehanteerd. Uit de analyse van de ervaringen van de betrokkenen komen drie inhoudelijke ervaren werkzame factoren naar voren: (1) uitwisselen en leren, (2) ontmoeten en steunen, en (3) ontspannen en opladen. Daarnaast komen er drie
procesmatige ervaren werkzame factoren naar voren: (4) professionele vaardigheden van
jeugdprofessionals en vrijwilligers, (5) structuur, en (6) groepsdynamiek. Deze zes ervaren
werkzame factoren dragen er gezamenlijk aan bij dat ouders een steunend netwerk ontwikkelen en zich gesterkt voelen in hun ouderrol.

DOI: https://doi.org/10.54431/jsi.639
How to Cite: Spruijt, R., Kassenberg, A., Petri, D., Tuinstra, J. and Doornenbal, J., 2021. ALGEMEEN WERKZAME FACTOREN IN GROEPSGERICHTE OPVOEDINGSONDERSTEUNING: ERVARINGEN VAN OUDERS, VRIJWILLIGERS EN JEUGDPROFESSIONALS. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 30(1), pp.22–43. DOI: http://doi.org/10.54431/jsi.639
187
Views
274
Downloads
Published on 11 Feb 2021.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus