Start Submission Become a Reviewer

Reading: DE CONFLICTLOZE WEG: EEN EXPLORATIEF KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR POLITISEREND WERKEN IN HET O...

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

DE CONFLICTLOZE WEG: EEN EXPLORATIEF KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR POLITISEREND WERKEN IN HET OPBOUWWERK

Authors:

Michelle van der Tier ,

Zuyd Hogeschool, NL
About Michelle
Michelle van der Tier, Researcher Lectoraat Sociale Integratie, Zuyd Hogeschool, Programmaleider Professioneel Actorschap, PhD student, Katholieke Universiteit Leuven. Area of research: verantwoording; street-level research; professioneel actorschap. Recent publicatie: Van der Tier, M., Hermans, K., & Potting, M. (2019). Managing multiple accountability perspectives and expectations in practice. A scoping review of the use of accountability mechanisms by social workers. European Journal of Social Work.
X close

Chantal van Lieshout

Zuyd Hogeschool, NL
About Chantal
Chantal van Lieshout, Researcher Lectoraat Sociale Integratie, Zuyd Hogeschool Programmaleider Over-leven. Area of research: samenlevingsopbouw; leefwereld perspectief; politiserend werken. Recent publicaties Chantal van Lieshout: Dinjens, J., van Lieshout, C, & Maas, P. (2020). Hervinden van de professionele stem. Hoe sociaal werkers samen de basis van hun vak formuleren. Vakblad Sociaal Werk, 1, 30-32.
X close

Abstract

Binnen het sociaal werk is recent veel aandacht voor de mensenrechtenbenadering vanuit de kritiek dat werkers te weinig aandacht hebben voor structurele vraagstukken en de normatiefethische positie die zij innemen als poortwachter tussen beleid en praktijk. Het ontbreekt aan studies die inzicht geven in hoe sociaal werkers structurele vraagstukken politiseren. In dit artikel beschrijven we de bevindingen van een explorerend kwalitatief onderzoek naar de betekenis die opbouwwerkers geven aan het begrip politiserend werken in hun beroepspraktijk. De data bestaat uit focusgroepbijeenkomsten met opbouwwerkers uit drie verschillende organisaties en een diepte-interview. Uit de analyse blijkt dat de opbouwwerkers politiserende praktijken vooral beschrijven als laveren en bruggenbouwen tussen perspectieven van beleidsmakers en burgers, en tussen burgers onderling. Ze helpen burgers om signalen te agenderen en te bespreken met beleidsmakers, waarbij ze zelf op de achtergrond blijven. Het roept de vraag op of ze met deze gematigde benadering structurele vraagstukken onderdeel van publiek debat maken. Tegelijkertijd toont het ook een bescheidenheid, waarbij opbouwwerkers als vertaler en bruggenbouwer tussen conflicterende perspectieven in de samenleving opereren. Ondanks de kleinschalige opzet, toont onze studie hoe complex het voor sociaal werkers is om te laveren tussen verschillende belangen, maar ook tussen een dialogische en een kritische benadering.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.648
How to Cite: van der Tier, M. and van Lieshout, C., 2020. DE CONFLICTLOZE WEG: EEN EXPLORATIEF KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR POLITISEREND WERKEN IN HET OPBOUWWERK. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 29(6), pp.43–60. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.648
374
Views
342
Downloads
Published on 15 Oct 2020.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus