Start Submission Become a Reviewer

Reading: EEN RELATIONELE ROUTE TOT GEDEELD OPVOEDERSCHAP. RESULTATEN VAN ONDERZOEK NAAR HET SAMEN OP ...

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

EEN RELATIONELE ROUTE TOT GEDEELD OPVOEDERSCHAP. RESULTATEN VAN ONDERZOEK NAAR HET SAMEN OP VOEDEN DOOR OUDERS EN GEZINSHUISOUDERS

Authors:

Martine Noordegraaf ,

Dr. Martine Noordegraaf is lector Jeugd en Gezin aan de Christelijke Hogeschool Ede, NL
About Martine
Dr. Martine Noordegraaf is lector Jeugd en Gezin aan de Christelijke Hogeschool Ede. Met haar lectoraat doet zij onderzoek naar professioneel opvoeden in duurzame gezinsvormen en naar therapie voor jeugd en gezin.
X close

Daan Andriessen,

Dr. Daan Andriessen is lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek., NL
About Daan
Dr. Daan Andriessen is lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Dit HU-brede lectoraat houdt zich bezig met de professionalisering van het praktijkgericht onderzoek in het hbo en van het onderwijs in onderzoekend vermogen
X close

Harmke Bergenhenegouwen,

Drs. Harmke Bergenhenegouwen is werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut ., NL
About Harmke
Drs. Harmke Bergenhenegouwen is werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut als adviseur passende hulp en projectleider jeugdhulp in gezinsvormen en pleegzorg . Zij werkt aan verschillende projecten met het overkoepelende thema 'zo thuis mogelijk opgroeien'.
X close

Carolus van Nijnatten,

Em. Prof. Dr. Carolus van Nijnatten was universitair hoofddocent bij Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht., NL
About Carolus

Em. Prof. Dr. Carolus van Nijnatten was universitair hoofddocent bij Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Van 2004-2009 was hij bijzonder hoogleraar maatschappelijk werk aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn belangrijkste onderzoeksterrein is de gespreksvoering tussen professionals en (minderjarige) cliënten.

 

X close

Roy Otten,

Prof. Dr. Roy Otten is hoogleraar Kwetsbare Jeugdigen en Risicogedrag aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Hoofd Research & Developmen van Pluryn, NL
About Roy

Prof. Dr. Roy Otten is hoogleraar Kwetsbare Jeugdigen en Risicogedrag aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Hoofd Research & Developmen van Pluryn. Roy is gespecialiseerd in de ontwikkeling van probleemgedrag, waaronder middelengebruik, bij jongeren.

X close

Ellen Schep

Ellen Schep MSc is promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen en opleidingsdocent pedagogiek en onderzoek aan de Christelijke Hogeschool Ede, NL
About Ellen

Ellen Schep MSc is promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen en opleidingsdocent pedagogiek en onderzoek aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ook is zij als docent-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Jeugd en Gezin aan de Christelijke Hogeschool Ede

X close

Abstract

In dit artikel presenteren we de uitkomsten van een grootschalig praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen gezinshuisouders en ouders van jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen. De volgende onderzoeksvraag was daarbij leidend: Welke aanpak om tot een constructieve samenwerkingsrelatie te komen tussen ouders en gezinshuisouders, in de zorg en opvoeding van een jongere die niet meer thuis kan wonen, kan worden ontleend aan theorie en praktijk? Het onderzoek bestaat uit vier fasen waarin achtereenvolgens: 1) een verkenning is gedaan naar wat samenwerking constructief maakt; 2) een verdieping is gedaan door naar concrete samenwerkingsituaties te kijken; 3) is geverifieerd of de analyse van de eerste twee fases voldoende verklaring biedt voor constructieve samenwerking en wat belangrijke bestanddelen zijn van een aanpak waarin samenwerking centraal staat; 4) In de laatste fase zijn de uitkomsten gevaloriseerd door te komen tot een aanpak: een relationele route tot gedeeld opvoederschap.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.635
How to Cite: Noordegraaf, M., Andriessen, D., Bergenhenegouwen, H., van Nijnatten, C., Otten, R. and Schep, E., 2020. EEN RELATIONELE ROUTE TOT GEDEELD OPVOEDERSCHAP. RESULTATEN VAN ONDERZOEK NAAR HET SAMEN OP VOEDEN DOOR OUDERS EN GEZINSHUISOUDERS. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 29(6), pp.21–42. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.635
157
Views
138
Downloads
Published on 15 Oct 2020.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus