Start Submission Become a Reviewer

Reading: BOTSENDE WAARDEN IN HET KEUKENTAFELGESPREK

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

BOTSENDE WAARDEN IN HET KEUKENTAFELGESPREK

Authors:

Alfons Fermin ,

Nivel, NL
About Alfons

Dr. Alfons Fermin is an independent researcher at Fermin Research & Consultancy. As a researcher at the Nivel
he carried out the research project on which this article reports. His specialisation is in sociological and ethical issues of inclusion and participation of vulnerable groups
in (local) society and policy evaluation in the social and health care domain.

X close

Roland Friele

Nivel, NL
About Roland

Prof. Dr. Roland Friele is deputy director and programme leader evaluation of health care legislation and regulations at the Nivel and endowed professor at TRANZO, Tilburg
University. His research focusses on the societal impact of legislation in health care

X close

Abstract

Er bestaat ongemak over het Wmo-beleid bij gespreksvoerders die namens de gemeente de keukentafelgesprekken voeren met inwoners die maatschappelijke ondersteuning aanvragen via de Wmo 2015. De dominante beleidsdoelstelling van het bevorderen van zelfredzaamheid biedt gespreksvoerders onvoldoende houvast bij het bespreken en afwegen van moeilijke keuzes. In de praktijk blijken Wmo-gespreksvoerders in zekere mate hun professionele ruimte te gebruiken en hun beslissingen niet alleen te baseren op de waarde van het bevorderen van zelfredzaamheid, maar ook op andere waarden. Op basis van een literatuuronderzoek en een beperkt empirisch onderzoek identificeren en verhelderen we de waarden die een rol spelen bij keuzes over informele en professionele ondersteuning.

Het begrip zelfredzaamheid verwijst naar de waarde van autonomie als zelfontwikkeling. Andere waarden die een rol spelen bij de keuzes in het keukentafelgesprek zijn die van het respecteren van de keuzevrijheid van de cliënt en het voorkomen van schade, bijvoorbeeld vanwege verwaarlozing. Indien wordt erkend dat niet een maar meerdere waarden in het spel zijn, waartussen spanningen kunnen bestaan, biedt dat de gespreksvoerders een conceptueel afwegingskader. Dit kader kunnen ze hanteren bij het verhelderen en bespreken van moeilijke keuzes over (in)formele ondersteuning met cliënten of collega’s

DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.632
How to Cite: Fermin, A. and Friele, R., 2020. BOTSENDE WAARDEN IN HET KEUKENTAFELGESPREK. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 29(6), pp.3–20. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.632
217
Views
196
Downloads
Published on 15 Oct 2020.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus