Start Submission Become a Reviewer

Reading: EERSTE RESULTATEN VAN HET KWALITEITSINSTRUMENT VOOR ZORGBOERDERIJEN

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

EERSTE RESULTATEN VAN HET KWALITEITSINSTRUMENT VOOR ZORGBOERDERIJEN

Authors:

Harrie van Haaster ,

Dr. Harrie van Haaster, Senior onderzoeker Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid, Amsterdam
X close

Fedde Bergsma,

F. Bergsma, senior consulent Solidair Consultancy, Amsterdam
X close

Jan Hassink

Dr. Jan Hassink, Senior onderzoeker Wageningen Plant Research, Wageningen University and Research
X close

Abstract

SAMENVATTING

Eerste resultaten van het kwaliteitsinstrument voor zorgboerderijen


Zorglandbouw is een snel ontwikkelende sector in Nederland en andere Europese landen. De Federatie van Zorgboerderijen heeft een landelijk kwaliteitssysteem ingevoerd. Onderdeel hiervan is een kwaliteitsinstrument Vanzelfsprekend. Met dit instrument worden gegevens verzameld over doelen van deelnemers, de mate waarin doelen worden behaald en in hoeverre deelnemers en naastbetrokkenen tevreden zijn over verschillende aspecten. Het instrument is ontwikkeld in samenwerking met deelnemers op zorgboerderijen en zorgboeren. We presenteren de resultaten van 1955 deelnemers en naastbetrokkenen op 162 zorgboerderijen inde periode november 2016–november 2017. Het betreft kinderen, jongeren, deelnemers met een psychische kwetsbaarheid, een verstandelijke beperking of ouderen, vaak met een vorm van dementie. Deelnemers hechten veel waarde aan zinvol bezig zijn, sociale contacten en actiever zijn. Over het algemeen geeft meer dan 95% van de deelnemers aan dat hun doelen in voldoende of grote mate zijn behaald. Het aanbod van de boerderij en de samenwerking met de begeleiders worden hoog gewaardeerd. Deelnemers zijn ook tevreden over hun eigen rol. Ze worden niet betutteld, willen en kunnen actief meedoen. Het contact met andere deelnemers is goed.

Naastbetrokkenen zijn zeer tevreden over het contact met de zorgboerderij en over de begeleiding die wordt geboden. Veel naastbetrokkenen geven aan dat ze zich ontlast voelen, meer aan zichzelf toekomen, zich meer ontspannen voelen en er thuis meer rust is. Naastbetrokkenen van kinderen en jongeren geven aan dat hun kinderen gelukkiger worden, meer vrienden maken en beter omgaan met leeftijdsgenoten. Naastbetrokken van ouderen geven aan dat hun naaste gelukkiger is. Ruim de helft van de naastbetrokkenen geeft aan dat er door de zorgboerderij minder zorg nodig is van andere instanties en dat de deelnemer dankzij de boerderij thuis kan blijven wonen.

Volwassen deelnemers geven aan dat de combinatie van een persoonlijke betrokken
begeleiding, zinvolle diverse werkzaamheden, contact met andere deelnemers, onderdeel zijn van een gemeenschap en de groene omgeving voor hen belangrijk zijn om hun doelen te behalen. Vanzelfsprekend wordt elk jaar op meer zorgboerderijen gebruikt. Zo kunnen doelen en resultaten van deelnemers van de verschillende doelgroepen en naastbetrokkenen met elkaar vergeleken worden. Het is voor het eerst dat deze ervaringen van verschillende doelgroepen met  zorgboerderijen zo uitgebreid bij elkaar wordt gebracht met behulp van een meetinstrument. Deze informatie geeft de cliëntenraden en de aanbieders concrete informatie over mogelijke verbeterpunten

 

ABSTRACT
First results of a qualityinstrument for care farms in the Netherlands 

Care farming is a fast-developing sector in the Netherlands. The national federation of care farms has developed and implemented a quality system to monitor and improve the quality of care provided by care farmers. The instrument Vanzelfsprekend is part of this quality system. The instrument has been developed in collaboration with participants and family members of participants. With this
instrument, participants and family members of participants can indicate to what extent they are satisfied with different aspects of the care farm and to what extent their goals are reached. This is the first time that different types of participants and family members of participants can express their experiences with care farms in such a complete way. In this paper, the first results of 1955 participants and family members on 162 care farms are presented. This group includes children, youngsters, adults with mental problems and intellectual disabilities and elderly (with dementia).

Participants are generally very positive about the care farm. They appreciate the useful activities, social contacts and the activating environment. They are also positive about the way they are supported by the care farmer or employees on the care farm. Family members express that the contact and support of the care farmer is good, that they are taken seriously and that there is sufficient expertise. The care farm unburdens them. They feel more relaxed. Parents express that their children become happier and that there is more peace at home. Partners or children of people with dementia indicate similar positive effects. More than 50% of the family members indicate that due to the care farm, there is a reduction in more intensive types of care and due to unburdening effect of the care farm, children or elderly with dementia can stay at home.

The instrument will be implemented on an increasing number of care farms in the coming years.

This helps to get a better view of the experiences of different types of participants on care farms and the impact care farms have on their life and that of their family members. It gives farmers and client organizations of care farms information to improve the quality of the care.

 

DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.613
How to Cite: van Haaster, H., Bergsma, F. and Hassink, J., 2019. EERSTE RESULTATEN VAN HET KWALITEITSINSTRUMENT VOOR ZORGBOERDERIJEN. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 28(4), pp.48–66. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.613
222
Views
140
Downloads
Published on 20 Jun 2019.
Peer Reviewed

Downloads

  • Untitled (EN)

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus