Start Submission Become a Reviewer

Reading: ARTS-BASED RESEARCH VOOR HET SOCIAAL DOMEIN. EEN ANDERE MANIER VAN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

Download

A- A+
Alt. Display

Innovations in Social Practice and Education

ARTS-BASED RESEARCH VOOR HET SOCIAAL DOMEIN. EEN ANDERE MANIER VAN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

Author:

Pim van Heijst

Senior Onderzoeker Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling | Kenniscentrum Sociale Innovatie, NL
X close

Abstract

Verandering en innovatie zijn een zaak van lange adem. Ook bij praktijkgericht onderzoek in het sociaal domein vergt de introductie van nieuwe manieren van werken vaak geduld en tijd. In ons dagelijks werk ervaren wij dat bestaande perspectieven op onderzoek nog beperkt ruimte bieden aan de mogelijkheden die de kunsten kunnen creëren. Tegelijkertijd is er in de Angelsaksische literatuur een “nieuwe loot” aan de (praktijkgerichte) onderzoekstam ontsproten: ‘Arts-Based Research (ABR)’. Volgens ons krijgt ABR als praktijkgericht onderzoek nog niet de aandacht die het verdient. In Nederlandstalige rapportages en literatuur over praktijkgericht onderzoek vinden we er
weinig over terug. Binnen het onderwijs en de beroepspraktijk in het brede sociaal domein bestaat er echter wel een lange traditie van het werken met kunst en creativiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om creatief agogisch werken, projecten en activiteiten gericht op sociaal-culturele participatie of kunst- en cultuureducatie in school of wijk. Het is zaak het praktijkgericht onderzoek hierop aan te sluiten, met als inzet het opleiden tot de onderzoekende creatieve sociale professional van de 21e eeuw. Dat is een professional met onderzoekend vermogen (Greve, Munneke & Andriessen, 2015) die steeds weer doet wat nodig is in de specifieke context. Door de inzet van Arts-Based Research bij sociale vraagstukken wordt onzes inziens een nieuw perspectief toegevoegd dat andere mogelijkheden creëert om een bijdrage te leveren aan verandering in de complexe praktijk van het brede sociaal domein.

DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.605
How to Cite: van Heijst, P., 2019. ARTS-BASED RESEARCH VOOR HET SOCIAAL DOMEIN. EEN ANDERE MANIER VAN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 28(3), pp.11–18. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.605
576
Views
436
Downloads
Published on 16 May 2019.

Downloads

  • XML (EN)

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus