Start Submission Become a Reviewer

Reading: Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delin...

Download

A- A+
Alt. Display

Students Work

Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonen

Author:

Eline Broker

Eline Bröker studeerde Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht. Met haar afstudeerartikel won ze de eerste prijs van de artikelenwedstrijd binnen de richting Social Work. Na haar terugkomst uit Zuidoost-Azië zal ze naar verwachting starten met de master Criminologie, om breder inzetbaar te worden binnen het forensische werkveld.
X close

Abstract

Together you will get there. A graduation article on the Skejby halfway house: a house where delinquents and students live together

The Skejby house is unique and produces remarkable results. The recidivism percentage among its’ delinquent inhabitants is over 20% lower than in the halfway houses where only prisoners reside. The aim of Skejby is to ease the transition between imprisonment and reentry in society. The experiment, in which students and prisoners live together, originates from the idea that behavioral transformation is realized most effectively within a socially engaged group. The principal of collective responsibility is dominant in Skejby, resulting in a feeling of belonging to a group among the delinquents. In this group, the students serve as prosocial role models. Consequently, the standards and values that are picked up in prison are reshaped into much needed skills that are required for living a “regular” life in society. In contrast to the reintegration program in Skejby, the Dutch reintegration program mainly consists of one-to-one consultations between the delinquent and the probation officer. The reintegration thus does not take place in a group to which the delinquent can relate, while it is precisely this unique communal feeling of belonging that induces behavioral change in the prisoners.

 

SAMENVATTING 

Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonen

Het Skejby house is uniek in zijn soort en boekt opmerkelijke resultaten: het recidivepercentage ligt ruim 20% lager dan bij halfway huizen waar alleen delinquenten wonen. Skejby heeft als doel om de overgang tussen gevangenis en samenleving zo klein mogelijk te maken. Het experiment, waarbij studenten en delinquenten samen wonen, komt voort uit het idee dat gedragsverandering het best bewerkstelligt wordt binnen een sociaal verbonden groep. In Skejby heerst het principe van gezamenlijke verantwoordelijkheid, wat maakt dat de delinquenten zich onderdeel voelen van een groep. In deze groep fungeren de studenten als pro-sociaal rolmodel, waardoor de normen en waarden die zijn aangeleerd in de gevangenis worden omgebogen naar vaardigheden die het leven in de samenleving vereist. In tegenstelling tot de re-integratie in Skejby bestaat het re-integratie traject voor delinquenten in Nederland voornamelijk uit een-op-een gesprekken tussen de delinquent en de reclasseringsmedewerker. De uitvoering van de re-integratie wordt hier dus niet uitgevoerd in een groep waar de delinquent deel van uit maakt, terwijl juist het groepsgevoel gedragsverandering stimuleert.

DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.478
How to Cite: Broker, E., 2016. Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonen. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 25(1), pp.90–101. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.478
344
Views
150
Downloads
Published on 21 Mar 2016.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus