Start Submission Become a Reviewer

Reading: Internationalization of Bachelor’s programmes in Social Work in Europe

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Internationalization of Bachelor’s programmes in Social Work in Europe

Authors:

Peter Hendriks ,

Peter Hendriks, MSC is senior researcher at the Research Centre for Social Innovation, Utrecht University of Applied Sciences, Utrecht, The Netherlands
X close

Raymond Kloppenburg

Raymond Kloppenburg, PhD is senior researcher at the Research Centre for Social Innovation, Utrecht University of Applied Sciences, Utrecht, The Netherlands
X close

Abstract

Internationalization of Bachelor’s programmes in Social Work in Europe

This article presents the results of a survey on the internationalization of Bachelor’s education in social work, which was carried out at 33 schools of social work across Europe. Many universities are seeking to “internationalize” their social work curriculum. However, although many social work educators are convinced of the importance of cross-border exchange, others are sceptical about the added value of internationalization for a professional career in social work. The aim of this study is to contribute to the discussion about the significance of internationalizing the curriculum of Bachelor’s programmes in social work. Since internationalization in itself is an ideological endeavour, educators must reflect on and formulate their own ideological motives and aspirations. To this end, representatives of schools of social work completed a questionnaire concerning the aim of internationalization, the structure of the curriculum, student and staff mobility, international policies and challenges. This study demonstrates that all universities have added an international dimension to their curricula. Many educators believe that internationalizing the social work curriculum contributes to qualitatively better future professionals “at home”. However, most of the respondents are dissatisfied with what has actually been achieved in terms of their universities’ international ambitions. This is due to a lack of language skills and facilities. Above all, we think, that this dissatisfaction is related to the underlying debate on universalism and indigenization in social work practice and education. 

 

SAMENVATTING

De internationalisering van de bachelors sociaal werk in Europa

In dit artikel worden de uitkomsten gepresenteerd van een survey naar internationalisering van het sociaal werk bachelor onderwijs, uitgevoerd onder 33 opleidingen sociaal werk, verspreid over Europa. Veel universiteiten en hogescholen zijn hun sociaal werk curriculum aan het internationaliseren. Sommige docenten zijn overtuigd van het belang van internationalisering, anderen zijn weer tamelijk sceptisch over de toegevoegde waarde van internationalisering voor een beroepscarrière in het sociaal werk. Het doel van deze studie is om bij te dragen aan de discussie over het belang van internationalisering. Omdat de keuze voor internationalisering een ideologisch karakter heeft, dienen de betrokkenen hun eigen ideologische motieven en ambities te expliciteren. Vertegenwoordigers van opleidingen sociaal werk vulden een vragenlijst in met betrekking tot het doel van internationalisering, de structuur van hun curriculum, studenten- en stafmobiliteit, beleid en de grote uitdagingen op dit terrein. Deze studie toont aan dat op alle universiteiten en hogescholen de internationale dimensie is opgenomen in hun curriculum. Veel docenten “geloven” dat internationalisering bijdraagt aan kwalitatief betere professionals op lokaal niveau. Daarentegen zijn de meeste respondenten ontevreden over hoe hun opleidingen de ambities met betrekking tot internationalisering realiseren. Dit heeft te maken met het gemis aan taalvaardigheden en faciliteiten. Het vermoeden bestaat echter dat deze onvrede vooral te maken heeft met het onderliggende debat over “universalism” en “indigenisation” in het sociaal werk.

DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.476
How to Cite: Hendriks, P. and Kloppenburg, R., 2016. Internationalization of Bachelor’s programmes in Social Work in Europe. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 25(1), pp.28–46. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.476
238
Views
200
Downloads
Published on 22 Mar 2016.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus