Start Submission Become a Reviewer

Reading: Change from within. How communities can be involved in preventing children from dropping out...

Download

A- A+
Alt. Display

Students Work

Change from within. How communities can be involved in preventing children from dropping out of school

Author:

Myrna Derksen

About Myrna

Myrna Derksen studied social work at HU University of Applied Sciences, graduating in June 2013. Her article Change from within. How communities can be  involved in preventing children from dropping out of school was one of the winning articles of the 2013 Utrecht University of Applied Sciences thesis award. Currently, Myrna is following the pre-Master’s programme in Social and Cultural Anthropology at VU University Amsterdam and works part-time at a home for homeless young people, Stichting Pension Singelzicht, Utrecht, the Netherlands.

 

X close

Abstract

Change from within. How communities can be involved in preventing children from dropping out of school

In this article, based on a social work graduation project carried out at a primary school in Douglas, Northern Cape, South Africa, the issue of young children dropping out of primary education is outlined, as well as its causes. Solutions that address the direct causes seem hard to find. Such solutions should address deep-rooted assumptions and a lack of awareness of the importance of education on the part of many individuals, it is suggested. The author proposes that social workers seek to involve the community in solving their own problems, such as drop-outs. A bottom-up approach should be used to change incorrect assumptions about education and the importance of education should be emphasized. An example is given of how empowering and educating the right people to take responsibly for their community can benefit that community and also help relieve social workers of their massive workloads, which is a significant problem in South Africa.

Verandering van binnenuit. Hoe de gemeenschap betrokken kan worden in het voorkomen van schooluitval bij kinderen

In dit artikel, gebaseerd op een Social work afstudeeronderzoek op een basisschool in Douglas, Noord Kaap, Zuid Afrika, wordt uitleg geven over (de oorzaken van) het probleem van kinderen die het primaire onderwijs vroegtijdig verlaten. Eventuele directe oplossingen voor dit probleem lijken moeilijk te vinden. Diepgewortelde aannames en onwetendheid wat betreft het belang van educatie zullen moeten worden aangepakt. De auteur vindt dat Social workers meer moeten proberen de gemeenschap te betrekken bij het oplossen van problemen die de hele gemeenschap aangaan, zoals de schooluitval. Een “bottom-up” aanpak kan nuttig zijn in het veranderen van verkeerde aannames en onwetendheid over (het belang van) educatie. Er wordt een voorbeeld gegeven waarin duidelijk wordt hoe je door “empowerment” en educatie van de juiste personen hen verantwoordelijkheid kunt leren te nemen voor hun eigen gemeenschap. Hiermee kan een Social worker uiteindelijk zijn of haar te hoge werkbelasting, wat een groot probleem is in Zuid Afrika, enigszins verlichten.

DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.382
How to Cite: Derksen, M., 2013. Change from within. How communities can be involved in preventing children from dropping out of school. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 22(4), pp.97–107. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.382
195
Views
130
Downloads
Published on 17 Dec 2013.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus