Start Submission Become a Reviewer

Reading: Public mental healthcare: towards a superfluous safety net

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Public mental healthcare: towards a superfluous safety net

Authors:

Gert Schout ,

senior researcher at the Department of Medical Humanities, VU Medical Center, Amsterdam, the Netherlands
About Gert
Gert Schout, PhD, until 2012 Professor Public Mental Healtcare, School of Nursing, Hanze University of Applied Sciences, Groningen, the Netherlands. Now he is a senior researcher at the Department of Medical Humanities, VU Medical Center, Amsterdam, the Netherlands
X close

Gideon de Jong

MSc, Researcher, School Social Studies, Hanze University of Applied Sciences. Groningen, the Netherlands
X close

Abstract

Public mental healthcare: towards a superfluous safety net This paper contests the merits of Public Mental Healthcare (PMHC) and examines the mission and structure of PMHC as a service. A description of the mission and structure of PMHC as a service is lacking, and even reflections on the type of service provided are scarce. In market-driven healthcare systems, the power of self-care and informal care is overlooked leading to excessive forms of professionalism. The resources of civil society are also neglected and leading to a loss of quality and price increases. Thresholds, budget cuts and the inaccessibility of services that come with it, form the background of a safety net such as PMHC. Integrated and accessible care is not within reach for people with multiple and complex problems. The very existence of PMHC is related to the rise of commodification, consumerism and the decline of primary healthcare values. This paper draws on a literature review and on theoretical and practical informed reflections. It argues for a revival of the values of self-care, informal care and primary healthcare. We advance a description of PMHC that reflects the dynamics between this service and Primary Healthcare, Community Mental Healthcare, and the support that civil society can offer: PMHC is a safety net to counter the lack of an accessible, comprehensive, integrated and coordinated system of community mental healthcare, aiming for the health, wellbeing and inclusion of underserved groups. This description implies that if regular agencies had these qualities, PMHC would become superfluous. It is not the development of Public Mental Healthcare that is worth pursuing, therefore, but the development of services that would render Public Mental Healthcare superfluous. Openbare geestelijke gezondheidszorg: op weg naar een overbodig vangnet Internationaal is er niet alleen weinig gepubliceerd over de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz), er is bovendien verwarring over wat het precies is en hoe het aangeduid kan worden. Een beschrijving van de missie en de structuur van de OGGz als uitvoerende organisatie die internationaal (h)erkend wordt, ontbreekt. Zelfs reflecties op dit type dienstverlening zijn schaars. In dit artikel wordt het bestaansrecht van de OGGz in twijfel getrokken en er wordt een beschrijving gegeven van de missie en de structuur van de OGGz als uitvoerende organisatie. In marktgerichte gezondheidszorgsystemen wordt de bijdrage van zelfzorg en mantelzorg gemakkelijk over het hoofd gezien. Dit leidt tot excessieve vormen van professionele inzet en navenante stijging van kosten; kosten die weer afgeremd moeten worden door productieplafonds, aanscherping van indicaties en drempels die de toegankelijkheid van de hulpverlening nog verder bemoeilijken. De ontoegankelijkheid van de hulpverlening vormt de achtergrond van een vangnet als de OGGz. Bij gebrek aan generalistische en toegankelijke hulpverlening voor mensen met meervoudige en complexe problemen, ontstaat de behoefte aan een vangnet. Het bestaan van de OGGz hangt samen met commodificatie en de opkomst van een marktgerichte hulpverlening waarin de patiënt gezien wordt en zich gedraagt als consument, maar ook met de neergang van de eerstelijnszorg. Dit artikel, dat gebaseerd is op literatuuronderzoek en op theorie-praktijk reflecties, pleit voor een heroriëntatie op zelfzorg, mantelzorg en de waarden die verbonden zijn met primary health care. Het artikel sluit af met een beschrijving van de OGGz die de dynamiek weerspiegelt tussen de eerstelijnszorg, de tweedelijns GGZ, en de hulpbronnen die de civil society op de been kan brengen. Deze luidt als volgt: de OGGz is een vangnet dat zijn bestaansrecht dankt aan het ontbreken van toegankelijke, generalistische en gecoördineerde hulpverlening, met als doel de gezondheid van achtergestelde groepen te bevorderen. Dit impliceert dat als reguliere instellingen deze kwaliteiten zouden hebben, de OGGz overbodig wordt. Daarom, steek geen energie in de ontwikkeling van de OGGz, maar steek die in het overbodig maken ervan.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.371
How to Cite: Schout, G. and de Jong, G., 2013. Public mental healthcare: towards a superfluous safety net. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 22(3), pp.50–64. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.371
103
Views
44
Downloads
Published on 18 Sep 2013.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus