Start Submission Become a Reviewer

Reading: Doing More with Less: A Client-Centred Approach to Healthcare Logistics in a Nursing Home Se...

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Doing More with Less: A Client-Centred Approach to Healthcare Logistics in a Nursing Home Setting

Authors:

Dennis Moeke ,

About Dennis
Drs. Dennis Moeke is senior lecturer in Quality and Logistics at Avans University of Applied Sciences, ’s-Hertogenbosch. In 2011, Moeke began PhD research on healthcare planning in a nursing home setting, under supervision of VU University Amsterdam and Windesheim Flevoland University of Applied Sciences.
X close

Lineke Verkooijen

About Lineke
Dr. Lineke Verkooijen is professor of Client Perspectives in Support and Health Care at Windesheim Flevoland University of Applied Sciences and is managing director of the research and consultancy agency Verkooijen & Beima, a partner in LogiZ. Looking at healthcare from a client perspective is one of the major themes in her publications. Her dissertation Supporting self-directing and demand-led care (2006) led to the development of the “OERmodel”. The insights into healthcare logistics presented in this article are partly based on this model.
X close

Abstract

Doing More with Less: A Client-Centred Approach to Healthcare Logistics in a Nursing Home Setting Dutch nursing homes are currently confronted with two seemingly incompatible goals: a more client-centred approach and the necessity to reduce costs at the same time. It is becoming increasingly apparent that healthcare logistics can contribute to providing high-quality care and support at a reasonable cost. Moreover, care and support which takes the client’s preferences as starting point. A literature study revealed that there is very little in terms of a framework for healthcare logistics that embodies both aspects. Therefore, the authors developed a conceptual framework that meets both requirements. Existing insights on client-centredness and healthcare logistics were used to develop the framework, which offers a structure for both future research and practice in healthcare logistics in nursing home care. This paper reveals that further empirical research is needed to better understand how variability, volume and predictability are interrelated and how they influence the plannability of healthcare activities in terms of what, when, where and by whom. Meer met minder doen: een cliëntgerichte benadering van zorglogistiek in een verpleeg- en/of verzorgingshuissetting Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen zien zich geconfronteerd met twee schijnbaar tegengestelde opdrachten: het vergroten van de invloed van de cliënt op de zorgverlening en zorglevering, ook wel vraagsturing genoemd en het reduceren van de kosten. Steeds duidelijker wordt dat zorglogistiek een belangrijke bijdrage kan leveren aan het betaalbaar houden van een kwalitatief goede zorg- en hulpverlening. Zorg- en hulpverlening die bovendien de wensen van cliënten als vertrekpunt kiest. Uit literatuuronderzoek blijkt dat er geen zorglogistiek denkraam voor een verpleeg- of verzorgingshuissetting bestaat waarmee beide opdrachten gelijktijdig kunnen worden beschouwd. Deze constatering is voor de auteurs aanleiding geweest om een denkraam of model te ontwikkelen dat wel aan deze eis voldoet. Daarbij is gebruik gemaakt van bestaande inzichten over vraagsturing en (zorg)logistiek. Het gepresenteerde model biedt aanknopingspunten voor toekomstig onderzoek en praktijkbeslissingen op het gebied van zorglogistiek in een verpleeg- en/ of verzorgingshuissetting. Deze paper laat zien dat toekomstig onderzoek nodig is om meer inzicht te krijgen in hoe variabiliteit, volume en voorspelbaarheid onderling samenhangen en de mate van planbaarheid van zorgactiviteiten in termen van wat, wanneer, waar en door wie.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.361
How to Cite: Moeke, D. and Verkooijen, L., 2013. Doing More with Less: A Client-Centred Approach to Healthcare Logistics in a Nursing Home Setting. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 22(2), pp.167–187. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.361
275
Views
208
Downloads
Published on 17 Jun 2013.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus