Start Submission Become a Reviewer

Reading: New directions in research on local memory websites

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

New directions in research on local memory websites

Authors:

Mike de Kreek ,

About Mike
Mike de Kreek, MA is a lecturer and researcher with the Cultural and Social Dynamics programme at the Research and Development Centre for Society and Law at Amsterdam University of Applied Sciences (HvA). His PhD project at Erasmus University Rotterdam focuses on local memory websites.
X close

Liesbet van Zoonen

About Liesbet
Prof. Liesbet van Zoonen is Professor of Communication and Media Studies at Loughborough University and Erasmus University Rotterdam. Her research is in the fields of gender and diversity, politics and popular culture, digital and social media, and identity management.
X close

Abstract

New directions in research on local memory websites Recent studies apply highly variable terminology in explaining the benefits of interventions using local memory websites. Our literature review systematizes this terminology into three, clearer levels of analysis that fit neatly into the empowerment framework: concepts on the micro level for individual benefits, on the meso level for group gains and on the macro level for community strengthening processes. On the macro level we distinguish three concepts: community memory, cultural citizenship and community capacity. With respect to all levels, the claims in the present literature tend to be based on offline data and seldom include an analysis of online participation. This one-sidedness is due to an emphasis on institutional interventions that often unintentionally prevent online participation. Nevertheless, the literature presents the accessible and online nature of local memory websites as a key driving force of empowerment, especially on the meso and macro levels. To enrich the body of knowledge, we propose research on the actual composition of the field of local memory websites and on more autonomous initiatives. Nieuwe richtingen in onderzoek naar buurtverhalenwebsites Recente studies gebruiken een sterk variërende terminologie voor het benoemen van de opbrengsten van interventies met buurtverhalenwebsites. Onze literatuurstudie ordent deze terminologie tot drie meer eenduidige analyseniveaus, die naadloos aansluiten op het empowerment model: concepten op microniveau voor individuele opbrengsten, op mesoniveau voor groepsvoordelen en op macroniveau voor versterking van de gemeenschap. Op het macroniveau onderscheiden we drie concepten: collectief geheugen, cultureel burgerschap en gemeenschapskracht. Met betrekking tot alle niveaus zijn de beweringen in de huidige literatuur voornamelijk gebaseerd op offline data en bevatten zelden een analyse van online participatie. Deze eenzijdigheid wordt veroorzaakt door de focus op institutionele interventies, die vaak onbedoeld online participatie verhinderen. Desondanks, presenteert de literatuur het open en online karakter van buurtverhalenwebsites als de drijvende kracht voor empowerment, in het bijzonder op het meso- en macroniveau. Om de bestaande kennis op het gebied van buurtverhalenwebsites uit te breiden stellen we onderzoek voor dat de daadwerkelijke samenstelling van dit veld in kaart brengt en meer autonome initiatieven bestudeert.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.358
How to Cite: de Kreek, M. and van Zoonen, L., 2013. New directions in research on local memory websites. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 22(2), pp.113–130. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.358
80
Views
44
Downloads
Published on 17 Jun 2013.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus