Start Submission Become a Reviewer

Reading: Netwerk- en regieversterking in de maatschappelijke opvang

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Netwerk- en regieversterking in de maatschappelijke opvang

Authors:

Max A. Huber ,

KMR, Hogeschool van Amsterdam, NL
About Max
Max A. Huber is junior onderzoeker bij de programmalijn Outreachend werken bij het Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam, waar hij o.a. onderzoek doet naar herstel, regieversterking en ervaringsdeskundigheid in de maatschappelijke opvang. Vorig jaar verscheen van zijn hand het boek ‘Samensturing in de maatschappelijke opvang’. Hij is als ontwikkelaar actief voor de stichting Eropaf. Correspondence to: Max A. Huber, Wibautstraat 80-86, 1091 GP, Amsterdam, the Netherlands.
X close

Lineke Joanknecht,

Eigen Kracht Centrale Amsterdam, NL
About Lineke
Lineke Joanknecht is regiomanager van de Eigen Kracht Centrale Amsterdam en in die hoedanigheid betrokken bij diverse projecten in o.a. de jeugdzorg, ouderenzorg en de preventie van huisuitzettingen. Daarnaast is zij bij diverse landelijke fora betrokken, zoals het platform Hogescholen en Eigen Kracht, om de ontwikkeling binnen het sociaal-agogisch onderwijs te bevorderen. Ze heeft meerdere artikelen geschreven over Eigen Kracht-conferenties.
X close

Rosalie Metze

KMR, Hogeschool van Amsterdam, NL
About Rosalie
Rosalie Metze is promovenda bij de programmalijn Outreachend werken bij het Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam, waar zij in samenwerking met de Vrije Universiteit en andere partners onderzoek doet naar de inzet van Eigen Kracht-conferenties bij ouderen. In het verleden heeft zij ook onderzoek gedaan naar de inzet van Eigen Kracht-conferenties bij dreigende huisuitzettingen.
X close

Abstract

Social network empowerment in the homeless care Family Group Conferences (FGCs) are on the rise. In this paper we focus on FGCs in relation to citizens in a vulnerable position, living in care for the homeless. We do this by using a meta-analysis of research on FGCs with citizens in various vulnerable positions. This analysis suggests that FGCs seem to be most effective in times of transition and that weakened or damaged social networks can form a complication, because of the experienced shame and shyness. Transition is a period of risk. However, it is simultaneously a chance for improvement since it creates a greater sense of urgency and possibly greater involvement. In the period preceding the FGCs, other social network empowerment methods should be employed to (re-)establish relations. If necessary this could continue after the conference. Therefore, we propose a model in which FGCs are a – small but significant – part of a broader process of social network empowerment. By doing so, social network empowerment can be more effective and make a greater contribution to recovery. Netwerk- en regieversterking in de maatschappelijke opvang Eigen Kracht-conferenties (EK-c’s) worden steeds vaker ingezet in Nederland. In dit artikel richten we ons op de inzet van EK-c’s voor burgers in kwetsbare situaties die in de maatschappelijke opvang verblijven. We doen dit door een meta-analyse te maken van het onderzoek dat gedaan is naar EK-c’s voor burgers in verschillende soorten kwetsbare situaties. Uit deze analyse lijkt te komen dat EK-c’s het meest effectief zijn in tijden van transitie. Daarnaast blijkt dat verzwakte of beschadigde sociale netwerken een complicerende factor kunnen zijn voor het succesvol organiseren van een EK-c, mede door de schaamte en vraagverlegenheid van de burger in kwestie. Een transitie is risicovol omdat het vaak gepaard gaat met destabilisatie en onvermogen tot aanpassing aan de nieuwe situatie. Aan de andere kant kan het ook een kans bieden op verbetering. De crisis creëert een gevoel van urgentie en mogelijk een grotere betrokkenheid. We zijn van mening dat voorafgaand aan de EK-c, en indien nodig ook achteraf, andere empowerende en netwerkversterkende methodes moeten worden ingezet om sociale relaties te herstellen. Om deze reden stellen we een model voor waarin de EK-c onderdeel uitmaakt van een breder proces van netwerkversterking en empowerment. In dit model is aandacht voor het versterken van het sociale netwerk regulier onderdeel van het werk, met de EK-c als klein maar belangrijk onderdeel daarvan. Op deze manier kan het proces van netwerkversterking effectiever worden en een grotere bijdrage leveren aan herstel.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.314
How to Cite: Huber, M.A., Joanknecht, L. and Metze, R., 2013. Netwerk- en regieversterking in de maatschappelijke opvang. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 22(1), pp.39–55. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.314
636
Views
468
Downloads
Published on 20 Feb 2013.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus