Start Submission Become a Reviewer

Reading: Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener

Download

A- A+
Alt. Display

Students Work

Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener

Author:

Moniek van der Krogt

About Moniek
Moniek van der Krogt was a Social Work student at the Utrecht University of Applied Sciences. She graduated in July 2011. “On psychiatry, a death wish and the responsibilities of the social worker” is one of the winning articles of the 2011 Utrecht University of Applied Sciences thesis award. Currently, Moniek is employed at the “Stichting Beschermende Woonvormen” in Utrecht, The Netherlands. E-mail: moniekvanderkrogt@sbwu.nl
X close

Abstract

On psychiatry, a client’s wish to die and the responsibilities of the social worker Research shows that each year, about 300 Dutch psychiatric patients emphatically and repeatedly ask for euthanasia. Two to five of those requests are honored. About 50 of the 300 patients eventually commit suicide. The process to request for euthanasia is long and complicated and such a request is rarely approved. Figures show that in 2009, 1525 people committed suicide. 750 (49%) of these suicides are associated with a psychiatric history or psychiatric problems. In her work as a social worker the author is regularly confronted with clients who have a death wish. In this article, the role of the social worker when confronted with a wish to die, is explored. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener Jaarlijks vragen circa 300 psychiatrische patiënten nadrukkelijk en herhaaldelijk om hulp bij zelfdoding. Twee tot vijf van die verzoeken worden gehonoreerd. Ongeveer 50 van de 300 patiënten pleegt uiteindelijk zelfmoord. Het proces om euthanasie aan te vragen is lang en ingewikkeld en zo’n verzoek wordt dus zelden goedgekeurd. Cijfers rondom zelfdoding tonen aan dat in 2009 1525 mensen zelfmoord pleegden. 750 (49%) van deze zelfmoorden wordt in verband gebracht met een psychiatrisch verleden of psychiatrische klachten. In haar werk als hulpverlener heeft de schrijver van dit artikel regelmatig te maken met cliënten die aangeven dood te willen. In dit artikel wordt de rol van de hulpverlener, wanneer deze geconfronteerd wordt met een doodswens, uiteengezet.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.289
How to Cite: van der Krogt, M., 2011. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 20(4), pp.95–106. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.289
944
Views
882
Downloads
Published on 01 Dec 2011.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus