Start Submission Become a Reviewer

Reading: Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

Authors:

Esther Kuis ,

Institute of Psychology, Erasmus University Rotterdam, NL
About Esther
BSc, student
X close

Anja Knoope,

Inholland University of Applied Sciences (Den Haag), NL
About Anja
Lecturer Addiction Care
X close

Anne Goossensen

Inholland University of Applied Sciences (Den Haag); Tilburg University, NL
About Anne
Professor Substance Abuse Treatment; Pofessor Presence and Mental Health Care
X close

Abstract

Quality of relationship-building in low-threshold addiction and mental health care The goal of this article is to report about a quest to find a measure for evaluation of the quality of relationship-building in health care. First the importance of quality of relationship building in low threshold care is discussed. We search concepts and questionnaires that have value in this context. From this overview a questionnaire is chosen that covers aspects of the quality of relationshipbuilding best. This instrument was adapted to the care context and we collected data among 80 visitors of low-threshold institutions in four different cities. We evaluate to what extent the instrument meets our requests and explore further possibilities for application.

Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg Dit artikel vraagt aandacht voor de relationele kwaliteiten van professionals in de laagdrempelige verslavingszorg. Allereerst wordt beargumenteerd dat de kwaliteit van de relatie een belangrijk onderdeel is van de laagdrempelige verslavingszorg. Vervolgens wordt een literatuuroverzicht gepresenteerd waarmee een aantal aspecten van de kwaliteit van de relatie wordt blootgelegd. Omdat kwaliteit van de relatie van belang blijkt binnen patiëntgerichte zorg, worden verschillende instrumenten die patiëntgerichtheid meten vergeleken. De auteurs selecteerden op basis van deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.238
How to Cite: Kuis, E., Knoope, A. and Goossensen, A., 2010. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 19(4), pp.82–99. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.238
144
Views
114
Downloads
Published on 08 Dec 2010.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus