Start Submission Become a Reviewer

Reading: De dans van de taal in het sociaal werk

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

De dans van de taal in het sociaal werk

Author:

Hilde Vlaeminck

University College Arteveldehogeschool; “Master in Social Work” at the K.U.Leuven, BE
About Hilde
Professor “Social Work”; lecturer
X close

Abstract

The linguistic dance of social work Language is a very important matter in every science. It facilitates the transfer and circulation of knowledge, which is necessary for the permanent evolution in a profession. In social work, language seems to be reduced to the direct interaction between a social worker and a client. But this is only the half-story. This article argues why language deserves more scientific attention particularly in the area of practice reflection and social work theory. More than hundred years after the publication of Mary Richmond’s book Friendly visiting among the poor in 1899(!), the question is if and in what way language has been changed. Have we only introduced new words or did we create new contents and discourses because of a changing vision and tasks? Nowadays social workers use several languages: the oral, the written, the phone-language and the virtual language by chat and email. Particularly virtual language opens new linguistic opportunities and confronts social work with specific questions. The article points out if and why social workers and researchers have to pay more attention to their linguistic capital. Language is dancing through history in several ways. But social workers don’t utilize the whole dance floor.

De dans van de taal in het sociaal werk Taal is een erg belangrijke kwestie in elke wetenschap. Het maakt de transfer en de circulatie van kennis mogelijk, wat noodzakelijk is voor een permanente evolutie en groei van een professie. In het sociaal werk lijkt taal te vaak gereduceerd tot de directe interactie tussen een sociaal werker en een cliënt. Maar dit is slechts het halve verhaal. Dit artikel argumenteert waarom taal meer wetenschappelijke aandacht verdient, vooral in het verbindende domein tussen praktijkreflectie en theorie in het sociaal werk. Meer dan honderd jaar na de publicatie van Mary Richmonds boek Friendly visiting among the poor (in 1899!) is de vraag vooral of en in welk opzicht taal wijzigde. Werden er slechts enkel nieuwe woorden ingevoerd of wijzigde ook de inhoud en de onderliggende visie? Tegenwoordig beschikken sociaal werkers over meerdere taalkanalen: de gesproken taal, de geschreven taal, de telefoontaal, de virtuele taal. Vooral die laatste ontwikkeling opent taalkundig nieuwe registers. Dit artikel gaat na waarom sociaal werkers en onderzoekers linguïstische veranderingen moeten bestuderen en meer zorg dragen voor hun linguïstisch kapitaal. Taal danst doorheen de geschiedenis van het vak in meerdere opzichten. Maar sociaal werkers benutten de hele dansvloer nog niet.

DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.237
How to Cite: Vlaeminck, H., 2010. De dans van de taal in het sociaal werk. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 19(4), pp.63–81. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.237
365
Views
156
Downloads
Published on 08 Dec 2010.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus