Start Submission Become a Reviewer

Reading: Beyond experimentation. Online strategies in social services

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Beyond experimentation. Online strategies in social services

Authors:

Sandra Beelen ,

Support Office for Welfare Professionals (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, BE
About Sandra
Project assistant on practice and policy development on the use of ICT strategies in Flemish welfare services
X close

Katrien Van den Meerschaute

Support Office for Welfare Professionals (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
About Katrien
Project assistant on practice and policy development on the use of ICT strategies in Flemish welfare services
X close

Abstract

Beyond experimentation. Online strategies in social services Young people in Flanders spend considerable amounts of time online and an increasing number of welfare services are exploring the opportunities of social media for reaching their target groups. Accessible and high-quality youth welfare services are crucial in the battle against exclusion. This practice-based paper aims to take a closer look at the challenge of accessibility that welfare services face. By illustrating developments in the JACs, Flanders’ leading youth welfare centers, we will describe how ICT is used as a strategy to combat barriers and increase access for youngsters and in particular for those hard to reach. We conclude by making a call for further research to evaluate the effects of ICT in social work in order to inspire, nourish and innovate social work practice.

Het experimentele stadium voorbij. Online strategieën in het sociaal werk Jongeren in Vlaanderen zijn een groot deel van hun tijd online en een toenemend aantal hulpverleningsinstellingen verkent de mogelijkheid om via sociale media deze doelgroep te bereiken. Toegankelijke jeugdhulpverlening is cruciaal in de strijd tegen sociale exclusie. Dit artikel, dat zich baseert op ervaringen in de hulpverleningspraktijk, gaat nader in op de vraag of en hoe een toegankelijke hulpverlening gerealiseerd kan worden met behulp van sociale media. De auteurs beschrijven aan de hand van ontwikkelingen bij de JAC’s (Jongeren Advies Centra) hoe ICT wordt gebruikt als een strategie om drempels weg te nemen en de toegankelijkheid van de centra voor jongeren te vergroten. Zij sluiten af met een oproep tot verder onderzoek dat de effecten van het gebruik van ICT in het sociaal werk evalueert, opdat sociaal werkpraktijken daarmee geïnspireerd en vernieuwd kunnen worden.

DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.236
How to Cite: Beelen, S. and Van den Meerschaute, K., 2010. Beyond experimentation. Online strategies in social services. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 19(4), pp.49–62. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.236
171
Views
140
Downloads
Published on 08 Dec 2010.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus