Start Submission Become a Reviewer

Reading: Urban regeneration as a public health intervention

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Urban regeneration as a public health intervention

Author:

Casimir MacGregor

About Casimir
PhD candidate in the Department of Anthropology, Macquarie University. He has taught at various universities in Australia and New Zealand, and worked as a social researcher for the New Zealand Government. His key areas of research are centered on medical anthropology, specifically: urban health, social inequalities in health, bioethics and biomedical technology governance. Correspondence to: Casimir MacGregor, Faculty of Arts, Department of Anthropology, Macquarie University, NSW 2109, Australia, Tel: +61 2 98508177, Fax: +61 2 98509391.
X close

Abstract

Urban regeneration as a public health intervention Urban design and planning are essential elements in how we navigate the social world. This is because urban environments typically constructed for social and cultural reasons, can create health inequalities within the urban landscape. Urban regeneration is the process of renewal or redevelopment of the social and built environment through policies, programmes and projects aimed at urban areas which have experienced multiple disadvantage. This article argues that urban regeneration is an important publichealth intervention and that by changing the urban physical, social and economic environment this can facilitate health development for disadvantaged communities. Stedelijke vernieuwing als interventie in de volksgezondheid Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing vormen belangrijke interventiemechanismen in sociale kwesties. Het stedelijk landschap krijgt immers mede vorm op grond van sociale en culturele overwegingen en beïnvloedt daarmee het sociaal leven. Hierdoor kunnen gezondheidsverschillen en ongelijkheden ontstaan. In dit artikel wordt bijgevolg betoogd dat stedelijke vernieuwing een belangrijke interventie in de volksgezondheid kan vormen. Stedelijke vernieuwing is gedefinieerd als het vernieuwingsproces dat in gang wordt gezet door de herontwikkeling van de gebouwde omgeving (in de breedste zin van het woord: sociaal, economisch, cultureel en fysiek). Het veranderen van deze fysieke, sociale en economische omgeving kan een positieve invloed hebben op de gezondheid van burgers in een achterstandssituatie, en kan een kader zijn voor volksgezondheidbeleid.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.225
How to Cite: MacGregor, C., 2010. Urban regeneration as a public health intervention. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 19(3), pp.38–51. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.225
180
Views
178
Downloads
Published on 06 Sep 2010.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus