Start Submission Become a Reviewer

Reading: In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie ...

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context

Authors:

Marian ter Haar ,

The Netherlands Institute for Sport and Physical Activity (NISB)
About Marian
Staff member quality at The Netherlands Institute for Sport and Physical Activity (NISB) and is working on a PhD
X close

Noelle Aarts,

Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), Wageningen University
About Noelle
Holds the endowed chair Strategic Communication at the Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) and is associate professor at Communication Science, Wageningen University
X close

Piet Verhoeven

Amsterdam School of Communication Research (ASCoR). SWOCC – Foundation for Fundamental Research on Brands and Brand Communication
About Piet
Researcher at the Amsterdam School of Communication Research (ASCoR). Managing director of SWOCC – Foundation for Fundamental Research on Brands and Brand Communication
X close

Abstract

On the move! About organizational identity formation in a changing context How does the identity of an organization develop in a permanently changing environment on which it depends and with which it is intertwined through networks? This question forms the subject of a case study performed by the Netherlands Institute for Sport and Physical Activity (NISB). Tackling problems and attaining goals requires the exchange and combination of goods, services and expertise. To achieve that, organizations work together in networks. Social problems, however, tend to be complex because they involve different parties with different backgrounds and different interests. Moreover, constant changes in the environment constantly require a response from organizations to safeguard their position. Confronted with changes, organizations are faced with dilemmas. These dilemmas reveal value contrasts that organizations have to deal with and that lead them to constantly reconsider their identity. Dilemmas and decision-making have been selected as the starting point for data collection in the study, the results of which show that, in order to preserve its mission, the NISB is constantly adapting its identity to suit the environment. In other words, a robust working method and a stable mission constantly create a new interactive identity. In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context Hoe ontwikkelt de identiteit van een organisatie zich in een permanent veranderende omgeving waarmee zij via netwerken verweven is en waarvan zij afhankelijk is? Deze vraag is onderwerp van een casestudy, uitgevoerd bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Bij de aanpak van problemen en het realiseren van doelstellingen is uitwisseling en bundeling van goederen, diensten en expertise noodzakelijk. Daartoe werken organisaties samen in netwerken. Maatschappelijke problemen zijn dikwijls complex omdat verschillende partijen vanuit uiteenlopende achtergronden en belangen betrokken zijn. Daar komt bij dat voortdurende veranderingen in de omgeving steeds vragen om een reactie van organisaties, dit met het oog op het behoud van haar positie. In de confrontatie met veranderingen stuiten organisaties op dilemma’s. Deze dilemma’s maken waardetegenstellingen zichtbaar, waar organisaties niet omheen kunnen en die vervolgens leiden tot een vrijwel permanente heroverweging van de identiteit van de organisatie. Dilemma’s en besluitvorming zijn gekozen als aangrijpingspunt voor de dataverzameling in het onderzoek. De resultaten laten zien hoe NISB, met behoud van haar missie, voortdurend haar identiteit aanpast aan haar omgeving. Met andere woorden, er is steeds sprake van interactieve identiteitsvorming die mogelijk gemaakt wordt door een robuuste werkwijze en een stabiele missie.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.222
How to Cite: ter Haar, M., Aarts, N. and Verhoeven, P., 2010. In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 19(3), pp.52–71. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.222
142
Views
102
Downloads
Published on 02 Sep 2010.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus