Start Submission Become a Reviewer

Reading: Research to support social interventions

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Research to support social interventions

Author:

Gerard de Zeeuw

About Gerard
Gerard de Zeeuw is Professor Emeritus of Complex Social Systems and Mathematical Modelling of Innovation of the University of Amsterdam, Visiting Professor of Systems Research at the University of Lincoln and Senior Professor of Architectural Design Research of the University of Leuven. Send all correspondence to: Glebe Farm, Brattleby LN1 2SQ, United Kingdom. E-mail: zeeuw@science.uva.nl (Amsterdam); gdezeeuw@lincoln.ac.uk (Lincoln)
X close

Abstract

Research to support social interventions Social interventions are intended to improve cooperation between two or more mutually productive roles. Examples include relationships between teachers and students, clients and social workers, managers and non-managers and police and the policed. A number of approaches have been developed to accelerate the implementation of such interventions, including action research, the evidence-based approach, the soft-systems approach, the Mode 2 form of knowledge production and many others. The status of these approaches as forms of research is contested, even in cases in which the term “research” has become part of an accepted name. Opponents to the notion that these approaches constitute research note that they allow contributions in the form of observations (or reports of observations) as well as judgements. This is in contrast to traditional forms of research, which restrict themselves to observations. Proponents treat both types as observations. The aim of the paper is to identify a form of research that makes use of both types of contributions without ignoring the distinction between them. It is a hybrid. It is argued to show a clear family resemblance to traditional forms of research, however, and to support social interventions in the same way that those forms support technical interventions. A short history is included in order to identify the place of this hybrid within the development of research and to show how it helps to improve the approaches mentioned, as well as others (such as design research) by providing a more exhaustive treatment of judgements than is usual. An academic discipline (andragology) that focuses on this type of research is referenced. The hybrid is recognized as part of the “next area of development” of research. Onderzoek ter ondersteuning van sociale interventies Sociale interventies zijn bedoeld om de samenwerking tussen twee of meer wederzijds productieve rollen te verbeteren zoals die tussen docent en student(en), cliënt(en) en sociale hulpverlener, manager en ondergeschikte(n) en politie en publiek. Er zijn diverse benaderingen ontwikkeld om de realisatie van zulke interventies te versnellen. Voorbeelden omvatten actieonderzoek, evidencebased onderzoek, the “soft system approach”, de Mode 2 vorm van kennisproductie en vele andere benaderingen. De status van deze voorbeelden als onderzoek wordt betwist, ook in die gevallen waar de term onderzoek als deel van de naam wordt geaccepteerd. Tegenstanders van het idee dat deze benaderingen onderzoek vormen, merken op dat ze bijdragen toelaten in de vorm van zowel (gerapporteerde) observaties als van oordelen – anders dan traditionele vormen van onderzoek die zich beperken tot (gerapporteerde) observaties. Voorstanders behandelen beide bijdragen als observaties. In deze bijdrage wordt een type onderzoek geconcipieerd dat gebruik maakt van beide bijdragen zonder het onderscheid daartussen te laten vervallen. Het gaat om een hybride type. Er wordt betoogd dat dit voldoende gelijkenis vertoont met traditionele vormen van onderzoek om als onderzoek te worden erkend en dat het helpt om sociale interventies op dezelfde manier te ondersteunen als traditioneel onderzoek technische interventies ondersteunt. Een korte geschiedenis laat zien hoe dit hybride type past in de ontwikkeling van onderzoek en tevens dat het ontwerponderzoek en benaderingen zoals de al genoemde effectief ondersteunt (via een meer uitputtende behandeling van oordelen dan daarin gebruikelijk). Er wordt gerefereerd aan een academische discipline (“andragologie”) waarin zulk onderzoek centraal heeft gestaan. Dit type wordt gezien als het “naastgelegen gebied van ontwikkeling” van onderzoek.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.209
How to Cite: de Zeeuw, G., 2010. Research to support social interventions. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 19(2), pp.4–24. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.209
108
Views
68
Downloads
Published on 10 Jun 2010.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus