Start Submission Become a Reviewer

Reading: Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg

Author:

Tine Van Regenmortel

About Tine
Prof. dr. Tine Van Regenmortel is professor Empowerment and Vulnerable Citizens at Fontys University of Applied Sciences (Social Studies) in Eindhoven (the Netherlands). She is head of the research group Poverty, Social Integration and Migration of the Higher Institute of Labour Studies attached to the Catholic University of Leuven (Belgium). Van Regenmortel is also professor in the master program Social Work of the Faculty of Social Sciences of the same university.
X close

Abstract

Empowerment as a challenging framework for social inclusion and modern care This article describes the paradigm of empowerment and presents it as a useful framework in which to develop the concepts of social inclusion and modern care. The core ideas of empowerment are illustrated on the basis of three pairs of concepts: social inclusion and active citizenship, the socialization of care and the reintegration of individuals into communities (“kwartiermaken”), and individual strength and shared responsibility. Empowerment implies strengthening and connecting people, organizations and groups in society. The paradigm prioritizes vulnerable individuals and groups, focusing on their strengths as well as recognizing their vulnerabilities and respecting their experiences. Empowerment implies strengths-oriented care which is based on the two basic premises of a positive basic attitude and suitable participation. Empowerment can be put into practice by means of appropriate methodologies. All of this requires strengths-oriented organizations and a policy of empowerment. Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg Dit artikel beschrijft het empowermentparadigma en stelt het voor als bruikbaar kader om de concepten van sociale insluiting en moderne zorg in te vullen.1 De kernideeën van empowerment worden beschreven aan de hand van drie begrippenparen: sociale inclusie en actief burgerschap, vermaatschappelijking en kwartiermaken en eigen kracht en gedeelde verantwoordelijkheid. Empowerment benadrukt het versterken en verbinden van personen, organisaties en groepen in de samenleving. Prioritaire aandacht is er voor kwetsbare personen en groepen met een focus op krachten naast de erkenning van kwetsbaarheden en met respect voor hun ervaringdeskundigheid. Empowerment impliceert een krachtgerichte zorg waarbij een positieve basishouding en passende participatie twee basispremissen zijn. Empowerment laat zich concreet vertalen aan de hand van geëigende methodieken. Dit alles noopt tot krachtgerichte organisaties en een empowerend beleid.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.186
How to Cite: Van Regenmortel, T., 2009. Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 18(4), pp.22–42. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.186
8252
Views
5668
Downloads
Published on 03 Dec 2009.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus