Start Submission Become a Reviewer

Reading: Intersectionaliteit en sociale inclusie: het Ei... van Troje. Deel 1: Het Ei van Columbus

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Intersectionaliteit en sociale inclusie: het Ei... van Troje. Deel 1: Het Ei van Columbus

Authors:

Janneke van Mens-Verhulst ,

About Janneke
Professor dr. Janneke van Mens-Verhulst is a social scientist (andragology), who taught in the Department of Clinical and Health Psychology at Utrecht University until 2006. Her research activities within the Netherlands' Research School of Women's Studies were in the area of Gender and Health. From 1995 until 2007, she held an endowed chair "Feminist Social and Health Care in Theory and Practice" at the University for Humanist Studies. For her current activities and list of publications, see www.vanmens.info/verhulst (in Dutch) or www.vanmens.info/verhulst/en (in English). Correspondence to: Kastanjelaan 24, 1214 LH Hilversum, The Netherlands.
X close

Lorraine Radtke

About Lorraine
Dr. H. Lorraine Radtke is a Professor in the Department of Psychology, University of Calgary. Her research interests include gender and health, mothering, gender and power relations, intimate partner abuse, and the implications of discourses of femininity for women’s well-being. For a list of representative publications, see http://psychology.ucalgary.ca/profiles/h-lorraine-radtke. Correspondence to: Department of Psychology, University of Calgary, Calgary, AB, Canada T2N 1N4.
X close

Abstract

Intersectionality is an approach to social diversity that promises to take into account the complexity and dynamics of societal divisions and to support inclusive intervention practices. The intersectional approach appears to offer novel analysis of problems, interventions and modes of interaction in various professional areas, including social work, health promotion and counseling. In this regard, as will be argued in the first part of the article, intersectionality appears to be the Egg of Columbus for experts in social and individual intervention, especially at the micro level. However, in the second part of the article, which will be published in the next volume, we argue that the intersectional approach may also be a Trojan Horse, because it is not yet clear how the complexity it involves may be managed at the level of social systems. This is especially true for public policy and the practices of organizations to monitor equality. Moreover, the production of evidence based knowledge as the gold standard for intervention practices proves to be difficult due to the implications of intersectionality for research methods. Nevertheless, intersectionality may be a very useful heuristic in addressing issues of social inclusion. In het denken over maatschappelijke diversiteit staat “intersectionaliteit” voor een benadering die belooft recht te doen aan de complexiteit en dynamiek van maatschappelijke verschillen en die belooft inclusieve interventiepraktijken te bevorderen. De intersectionele benadering blijkt te inspireren tot nieuwe probleemanalyses, interventies en omgangsvormen in uiteenlopende professionele werksoorten – waaronder welzijnswerk, gezondheidsbevordering en hulpverlening. Als zodanig lijkt intersectionaliteit het Ei van Columbus voor interventiekundigen. In het tweede deel van dit artikel – dat zal verschijnen in issue 4 – zal worden beargumenteerd dat de intersectionele benadering op termijn echter het Paard van Troje kan blijken te zijn. Met name voor beleid en wetgeving omdat het een complexiteit binnenbrengt waarvan nog niet duidelijk is hoe die moet worden gehanteerd. Bovendien kleven er onderzoeksmethodologische implicaties aan, waardoor de gewenste wetenschappelijke evidentie maar moeilijk tot stand komt. Niettemin kan intersectionaliteit voorlopig een buitengewoon nuttige heuristiek zijn voor vraagstukken van sociale inclusie.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.169
How to Cite: van Mens-Verhulst, J. and Radtke, L., 2009. Intersectionaliteit en sociale inclusie: het Ei... van Troje. Deel 1: Het Ei van Columbus. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 18(3), pp.4–22. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.169
335
Views
230
Downloads
Published on 25 Sep 2009.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus