Start Submission Become a Reviewer

Reading: Morele dilemma's in de sociaal juridische dienstverlening: een professional is geen jukebox!

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Morele dilemma's in de sociaal juridische dienstverlening: een professional is geen jukebox!

Author:

Lizet van Donkersgoed

About Lizet
Mr. Lizet van Donkersgoed is Lecturer ‘Law and Ethics’ and researcher of the social legal profession at the Faculty of Society and Law of the Utrecht University of Applied Sciences. Correspondence to: Heidelberglaan 7, 3584 CS Utrecht
X close

Abstract

The central focus of this article is on the moral dilemmas that social servants face when applying the law. These moral dilemmas result from the professional’s discretionary space. Exploratory qualitative research shows that, in order to solve these dilemmas, professionals in some public organisations try to find tailormade solutions. However, this sometimes leads to a more or less denying of the discretionary space at hand, or to the creation of more rules in an effort to close the discretionary space. The question is, are these approaches effective? The answer may very well turn out to be negative. This article shows that applying a rule always leaves the professional some discretionary space. It is precisely in this free space that moral issues come up. Social servants will attain a stronger stance regarding moral issues by focussing on the development of their own moral sensitivity, both individually and as an organisation, as well as by their increasing awareness of the moral standards held by themselves, their organisation, and society at large. A social servant’s job is not inserting coins in a jukebox. He must create the music himself by interpreting the rules in a given situation. Just as it takes a person to turn a musical score into music, so it takes a person to interpret the law in order to create justice. De morele dilemma’s van publieke professionals die voortkomen uit het toepassen van de wet, vormen het voornaamste onderwerp van dit artikel. Deze morele dilemma’s ontstaan vanuit de discretionaire ruimte van professionals. Verkennend kwalitatief onderzoek laat zien dat in sommige publieke organisaties professionals deze dilemma’s proberen op te lossen door maatwerk te leveren. In de praktijk leidt dit soms echter tot het min of meer negeren van de discretionaire ruimte, of het dichttimmeren van de discretionaire ruimte door middel van meer regels en richtlijnen. Het is de vraag of een van deze strategieën effectief is. Het antwoord hierop is waarschijnlijk ontkennend. Dit artikel laat zien dat het toepassen van een regel altijd discretionaire ruimte laat voor de professional. Juist in deze vrije ruimte spelen morele kwesties. Publieke professionals kunnen moreel gesterkt worden door de ontwikkeling van morele gevoeligheid, individueel en als organisatie, en door een groeiend bewustzijn van de morele standaarden die de samenleving en zijzelf in hun organisatie handhaven. De publieke professional kan niet als bij een jukebox door een druk op de knop de machine zijn werk laten doen. De regels en de situatie interpreterend zal hij zelf muziek moeten maken. Zoals er mensen nodig zijn om van notenschrift muziek te maken, zo kunnen alleen mensen van wet- en regelgeving in een unieke situatie recht en rechtvaardigheid maken.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.162
How to Cite: van Donkersgoed, L., 2009. Morele dilemma's in de sociaal juridische dienstverlening: een professional is geen jukebox!. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 18(2), pp.43–60. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.162
1586
Views
734
Downloads
Published on 15 Jun 2009.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus