Start Submission Become a Reviewer

Reading: Honderd dagen luisteren – column

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

Honderd dagen luisteren – column

Author:

Geert van der Laan

About Geert
Geert van der Laan is als bijzonder hoogleraar Maatschappelijk Werk verbonden aan de Universiteit voor Humantistiek en is lector aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven.
X close

Abstract

Bij het aantreden van het Kabinet-Balkenende iv , in het voorjaar van 2007, klaagde de oppositie al na enkele weken dat hun oppositionele rol onmogelijk werd gemaakt doordat het kabinet ‘gewoon niet thuis’ was. Men had Den Haag verlaten. Het kabinet was het land in. Onder de mensen. Sommige ministers en staatssecretarissen hadden het zelfs over ‘de echte mensen’. Dit alles bleek deel uit te maken van de inmiddels beroemde honderddagenperiode. Dat hield in dat het kabinet zich aan het begin van de regeerperiode op de hoogte stelde van de stand van zaken in het land.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.118
How to Cite: van der Laan, G., 2007. Honderd dagen luisteren – column. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 16(4), pp.37–38. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.118
14
Views
Published on 29 Dec 2007.
Peer Reviewed

Downloads

comments powered by Disqus