Start Submission Become a Reviewer

Reading: How to esc@pe loneliness? Kwalitatieve evaluatie van een experiment om met ICT uit eenzaamhe...

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

How to esc@pe loneliness? Kwalitatieve evaluatie van een experiment om met ICT uit eenzaamheid te geraken

Authors:

Tineke Fokkema ,

About Tineke
Dr. C.M. Fokkema is als senioronderzoeker werkzaam bij het Nederlands Interdisciplinair Demografische Instituut (NIDI) in Den Haag. Haar aandacht richt zich vooral op verouderingsvraagstukken. Een van de onderzoeken onder haar leiding is een vergelijkend effectonderzoek naar interventies ter voorkoming en vermindering van eenzaamheid onder ouderen.
X close

Lex van Tongeren

About Lex
Drs. A.R. van Tongeren studeerde aan de Universiteit Nijenrode en de Erasmus Universiteit en is zelfstandig gevestigd organisatieadviseur en freelance projectleider. Als vrijwilliger is hij medeoprichter, algemeen coördinator en secretaris/penningmeester van SeniorWeb Eindhoven, medeoprichter en secretaris/penningmeester van ‘Mel@nion – Eindhovens samenwerkingsplatform non-profit organisaties voor internet’, voorzitter regiooverleg SeniorWeb Zuidoost-Brabant en lid adviesraad vereniging SeniorWeb (Nederland). Hij was initiatiefnemer en projectleider van het proefproject ‘Esc@pe...als je wereld kleiner wordt’.
X close

Abstract

De pc en andere ICT-hulpmiddelen hebben in een rap tempo een prominente plaats in onze samenleving ingenomen (De Haan, 2004; Huysmans et al., 2004). Het percentage Nederlanders dat in het bezit is van een pc, is toegenomen van 18 in 1985 via 70 in 2000 naar 81 begin 2004. Het percentage Nederlanders dat thuis over een internetverbinding beschikt, is gestegen van 3 in 1995 via 21 in 1998 naar 74 in 2004, en wordt vooral gebruikt om te surfen en te e-mailen. Begin 2004 had 56% van de Nederlandse bevolking een eigen e-mailadres.
DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.10
How to Cite: Fokkema, T. and van Tongeren, L., 2005. How to esc@pe loneliness? Kwalitatieve evaluatie van een experiment om met ICT uit eenzaamheid te geraken. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 14(4), pp.15–28. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.10
560
Views
632
Downloads
6
Twitter
Published on 29 Dec 2005.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus