Start Submission Become a Reviewer

Viewing Metrics for:

EEN RELATIONELE ROUTE TOT GEDEELD OPVOEDERSCHAP. RESULTATEN VAN ONDERZOEK NAAR HET SAMEN OP VOEDEN DOOR OUDERS EN GEZINSHUISOUDERS

Published on 15 Oct 2020.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article