Start Submission Become a Reviewer

Viewing Metrics for:

Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering; Werken aan zin in werk. Denk- en werkboek voor begeleiding van professionals

Published on 16 Feb 2009.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article