Relationship quality and elder caregiver burden in India

Rashmi Gupta, Vijayan Kumara Pillai, Eileen F. Levy

Abstract


Relationship quality and elder caregiver burden in India
The purpose of this study was to examine the psychosocial factors that contribute to burden among Asian Indian caregivers of the elderly in Allahabad, India. Within this context of caregiving, the importance of relationship quality as a determinant of burden was examined in 259 Asian Indian families. A stress process model was utilized to explain the quality of relationship between the caregiver and the elderly persons. Another factor predicting burden was role overload. In addition, it was found that there were several indirect effects through relationship quality that predicted burden. The findings suggest that psycho educational interventions may be gainfully used to reduce burden among caregivers of elderly in India.

Mantelzorg in India: de kwaliteit van de relatie tussen mantelzorger en zorgbehoevende oudere en de ervaren zorg last
In deze studie staat de relatie tussen diverse psychosociale factoren en de ervaren zorg last van mantelzorgers (van ouderen) in Allahabad (India) centraal. Als belangrijke voorspeller van de ervaren zorg last wordt “de kwaliteit van de relatie” tussen mantelzorger en zorgbehoevende gezien. Deze wordt in de theoretische verkenning van het artikel verder uitgewerkt aan de hand van een zogenaamd “stress-proces-model”. Op basis van vragenlijstonderzoek, uitgevoerd onder 259 families, wordt geconcludeerd dat “overbelasting” een belangrijke voorspeller van zorg last is. Ook blijken er verscheidene indirecte effecten van de kwaliteit van de relatie te zijn. De uitkomsten suggereren dat er een mogelijke rol voor psychosociale interventies in het reduceren van de ervaren zorg last onder mantelzorgers in India is weggelegd.

Keywords


Elder care; Asian Indian; caregiver burden; relationship quality; Mantelzorg; ouderen; India; ervaren zorg last; kwaliteit van de relatie

Full Text:

PDF