Slaan uit macht en onmacht. Mannen leren in groepswerk praten over het geweld en hun relaties met vrouwen en kinderen

Sietske Dijkstra

Abstract


Battering as a consequence of power and powerlessness. Men learn to talk about domestic violence and their relationships with women and children through group work
This article reports on a working visit of a week (in September 2010), to three domestic abuse programmes aimed at male perpetrators of abuse, in Minnesota in the USA. So far, an effective domestic violence intervention, or a model or treatment which is superior, is lacking (Babcock, Green & Robie, 2004). An important goal of the visit was to gain more insight into the ways American colleagues, in research and practice, deal with male perpetrators of abuse; how they perform risk analyses; how they provide help, support and safety. Also, the author wanted to know how they deal with the fact that these men often are fathers. The working visit provided valuable inside information. The author spoke with experts and practitioners, observed group-work and, in doing so, gained insight into the power and powerlessness of male perpetrators of abuse and their roles as partners and fathers. Combining insights from these conversations and observations and existing theory, this article gives a practice based view on how American colleagues deal with these men.

Slaan uit macht en onmacht. Mannen leren in groepswerk praten over het geweld en hun relaties met vrouwen en kinderen
Dit artikel doet verslag van een werkbezoek, afgelegd in september 2010, aan een drietal projecten gericht op de behandeling van mishandelende mannen in Minnesota, Amerika. Wereldwijd is duidelijk geworden dat er tot op heden geen effectieve interventie is voor mishandelende mannen, noch een behandeling die superieur is aan anderen (Babcock, Green & Robie, 2004). Een belangrijk aandachtspunt van deze studiereis was de vader- en partnerrol van mannen die hun partner mishandelen. Een belangrijke vraag was hoe onze Amerikaanse collega’s zowel in onderzoek als in de praktijk met mishandelende mannen omgaan en hoe ze risico’s inschatten en hulp verlenen. Meer specifiek wilden we weten hoe ze omgaan met het feit dat veel van deze mishandelende mannen vaders zijn. Het werkbezoek verschafte ons waardevolle inside informatie. De auteur sprak met experts en professionals in de praktijk, observeerde groepen mishandelende mannen en kreeg inzicht in de macht en machteloosheid van mishandelende mannen in hun rol als partners en vaders. Dit artikel geeft een op de praktijk gebaseerd zicht op hoe men omgaat met mishandelende mannen en combineert de observaties van experts en professionals in de praktijk met enige literatuur

Keywords


Domestic violence; partner abuse; partnership; parenting; fatherhood; Huiselijk geweld; ouderschap; vaderschap; partnerschap

Full Text:

PDF